о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара

  –  Канцеларијски, административни и материјал за образовање,

за потребе Медицинске школе из Београда

 

ЈН бр. 1.1.4 и 1.1.5/19