о обустави поступка

у отвореном поступку јавне набавке услуга

– извођење екскурзије,

 за партијe број 1 и 2

 

ЈН бр. 1.2.1/19