о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара

  –  Средства и материјал за одржавање хигијене,

за потребе Медицинске школе из Београда

 

ЈН бр. 1.1.6/19