о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке услуга

 – извођење екскурзије

 

ЈН бр. 1.2.1/19