о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара

  –  Материјал за образовање,

за потребе Медицинске школе из Београда

 

ЈН бр. 1.1.5-2/19