ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

АВГУСТОВСКИ  ИСПИТНИ РОК - ШК.2018/19.ГОДИНА

 

 

 

 

Петак, 23.08.2019.

 

08:30  -  Латински језик  -  Милена Васић

09:00  -  Прва помоћ  -  Маја Ђуричић

09:45  -  Анатомија и физиологија  -  Александра Михаиловић

10:30  -  Здравствена нега 1  -  Љиљана Милојевић Милуновић, Весна Радуловић

11:30  -  Медицинска етика  -  Татјана Савић, Снежана Батас

12:30  -  Здравствена нега 2 - вежбе  -  Љиљана Милојевић Милуновић, Вера Вилотић

 

 

Понедељак, 26.08.2019.

 

08:00  -  Медицинска биохемија  - Данијела Бађевић

08:30  -  Патологија  -  Елизабета Вујичић

09:00  -  Микробиологија са епидемиологијом  - Елизабета Вујичић

10:00  -  Хигијена са здравственим васпитањем  -  Андријана Ристановић

10:30  -  Фармакологија  -  Мила Шешлија Неагић

11:00  -  Здравствена психологија - Силвиа Радић

 

 

Уторак, 27.08.2019.

 

08:30  -  Неурологија  -  Предраг Крупниковић

09:00  -  Здравствена нега 3  -  Е.Стојковић, С.Варајић, Љ.Коцић, Б.Тошић

09:30  -  Гинекологија и акушерство  -  Бранка Брајовић Михајловски

10:15  -  Интерна медицина 1  -  Биљана Марковић Николић

11:00  -  Инфектологија  -  Снежана Сакл Радосављев

11:30  -  Хирургија 1 - Андријана Ристановић

 

 

Среда, 28.08.2019.

 

08:30  -  Педијатрија  -  Снежана Сакл Радосављевић

09:00  -  Хирургија 2  -  Милка Лукић

09:30  -  Предузетништво  -  Станислава Гочманац

10:00  -  Здравствена нега 4  -  Р.Антић, Д.Малиш, Љ.Јушчак, Д.Радосављевић

10:30  -  Интерна медицина 2  -  Биљана Марковић Николић

11:00  -  Психијатрија  -  Предраг Крупниковић

 

МАТУРСКИ ИСПИТ:

 • 1.Српски језик и књижевност – по договору
 • 2.Тест (испит за проверу стручно-теоријских знања) - 29.08.2019. у 10:00
 • 3.Практични испит – 30.08.2019. у 09:00

 

ОБАВЕЗНА ЈЕ ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

ЗВАТИ РАДИ ДОГОВОРА

 

 

 

Преквалификације у фармацеутском одсеку

 

Августовски рок ----- 2019

 

Петак 23.08. 2019.

 

 1. Латински језик (М.Васић) 8,30h
 2. Фармацеутско технолошке операције и поступци (М. Спасовић) 9,30h
 3. Анатомија и физиологија (А.Михаиловић) 10h
 4. Хигијена са здравственим васпитањем 10.30h
 5. Прва помоћ (Б. Брајовић) 11h
 6. Медицинска етика (С. Батас и Т.Савић) 11.30h
 7. Аналитичка хемија (М. Ђаловић) 12h
 8. Микробиологија са епидемиологијом (С.Сакл)12,30h

 

Понедељак 26.08.2019.

 

 1. Фармацеутска технологија 2. разред (Ј.Анђелић) 9h
 2. Патофизиологија 10h
 3. Фармакогнозија са фитотерапијом 2. разред (Н. Мојовић) 10,30h
 4. Организација фармацеутске делатности (К. Карин) 11h
 5. Токсикологија (К.Карин) 11,30h
 6. Основи клиничке фармације (К.Карин) 11,30h
 7. Фармакогнозија са фитотерапијом 3. разред (Н. Мојовић) 12h

 

Уторак 27.08.2019.

 

 1. Медицинска биохемија (Д.Бађевић) 9h
 2. Здравствена психологија (С.Радић) 9,30h
 3. Фармацеутска технологија 3. разред (М. Пипонски) 10h
 4. Фармацеутска хемија 3.разред (С. Козаичевска) 11h
 5. Фармацеутска хемија 4.разред (С. Козаичевска) 11,30h
 6. Козметологија (М. Васовић) 12h

 

Среда 28.08.2019.

 

 1. Фармацеутска технологија 4. разред (Н. Живојиновић) 9h
 2. Фармакологија са фитотерапијом (М. Шешлија) 10h
 3. Броматологија са дијететиком (Љ. Кузмановић) 10,30h
 4. Предузетништво (С. Гочманац) 11h

 

       

 

           PREKVALIFIKACIJE U LABORATORIJSKOM ODSEKU

                                        AVGUST--2019.  ---

                                                        

      Petak,  23.VIII-2019.

 1. Latinski jezik(Vasić Milena)------------------------------ 8,30
 2. Anatomija i fiziologija (Dr Branka Brajović Mihajlovski) ----- 9,00
 3. Higijena i zdravstveno vaspitanje (Dr Andrijana Ristanović)----u 9,30
 4. Laboratorijske tehnike (Rvović B. i Kristina Petrović .)--------u 10,00
 5. Prva pomoć (Dr Branka Brajović)--------------------------------u 10,30
 6. Medicinska etika (Batas  Snežana, Савић Татјана)---------- u 11,00

 

Ponedeljak,26.VIII-2019.

 1. 2.Analitička hemija (Živković Mira)----------------------------u 10,30
 2. 3.Histologija-(Krupniković Predrag i Hristić A.—V-)-----------u 11,00  
 3. 4.Zdravstvena psihologija—(Terzić Milena)-----------------------u 11,30
 4. 5.Patologija (Dr Mihajlović Aleksandra)------------------------ u 12,00
 5. Mikrobiologija-II razr.( Sakl S.—T- i Кликовац Тамара.-V-)---- u 8,30

 

Utorak, 27.VIII-2019.

 

 1. Osnovi kliničke medicine-(Krupniković Predrag)------------9,00
 2. Med. Biohemija-IIIraz.(Gajović Nadica –T- Mladenović Jelena-V)—9,30
 3.  Toksikološka hemija(Simeunović Nikolina)-----------------------10,00
 4. Hematologija- IIIraz. (Dr Biljana Marković i Rvović B.)-------10,30
 5. Mikrobiologija-III razr.( Sakl S.—T- i Tegeltija S.—V--)-----11,30
 6. Bromatologija (Kuzmanović Ljiljana)-----------------------u 12,30

 

Sreda,28.VIII-2019.

 

 1. Hematologija- IVraz. (Dr Biljana Marković i Rvović B.)----8,30
 2. Mikrobiologija-IV razr.( Pejić A.—T- i Тегелтија С.—V--)-----10,00
 3. Med. Biohemija-IVraz.(Gajović Nadica –V- Perović Milica-T--- 11,00
 4. Preduzetništvo—(Stanislava G.)----------------------------------12,00

 

 

MATURSKI ISPIT: RASPORED POLAGANJA MATURSKOG ISPITA

                                          ZNAĆEMO ??? 21,22.VIII-2019. god.