У    складу    са    чл.18    ПРАВИЛНИКА    О    ПОХВАЉИВАЊУ    И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ И ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ, Наставничко веће Медицинске школе на седници дана 22.05.2019. године расписује

 

О  Г  Л  А  С

за

 

ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

школске 2018/19. године

Услови