На позив удружења Хајр, присуствовали смо округлом столу на тему ,,Резултати примене и проблеми у спровођењу закона о спречавању насиља у породици“, који је одржан на правном факултету УНИОН,  у среду  22-ог маја .

Циљ округлог стола је био отварање дијалога о могућностима превенције насилног понашања, препознавања насилника, санирања психичког здравља жртава насиља, њиховој рехабилитацији и ресоцијализацији и очувању породичног окружења. Ученици су имали прилику да чују ставове представника полиције, центра за социјални рад, министарства задуженог  за популациону политику, представника министарства просвете, психијатра, као и проблеме са којима се срећу жртве насиља.

Све што смо чули навело нас је на размишљање како и колико друштво помаже у спровођењу закона о спречавању насиља у породици, колика је одговорност друштва а колика нас самих , да ли бар дијалог, разговор о постојећим проблемима и решењима може довести до заједничких основа за даљи рад и активности.

Ученици МС IV6: Петар Навершник, Анастасија Чепић, Катарина Ћусо, Татјана Ћорић, Андреа Стефановић, Милош Шушањ и Катарина Спајић

Наставник : Биљана Миливојевић