Развој епидемиолошке ситуације условио је прелазак Школе на онлајн наставу. Настава траје до 18. децембра 2020. године (петак), када завршава прво полугодиште. Ученицима је у интересу да добију позитивну закључну оцену до тог датума, јер ће ученик са недовољним оценама или неоцењен морати у другом полугодишту да одговара и градиво првог полугодишта. Зато је битно да се ученици редовно одазивају на позиве наставника и одељењског старешине и да савесно раде још ове три седмице. Неодазивање ученика на захтеве наставника и електронску комуникацију у договорено време третираће се као повреда обавеза ученика и неоправдано изостајање, што ће резултирати и одговарајућим васпитним мерама. Дакле, изостајање ученика из електронске комуникације биће евидентирано. Ученик незадовољан предложеном закључном оценом може се договорити са предметним наставником да се испитивање и оцењивање решава непосредно у згради Школе.

Зимски распуст за ученике почиње 21. децембра 2020. године а завршава 17. јануара 2021. године. Настава у другом полугодишту почеће 18. јануара 2021. године (понедељак), а да ли ће бити онлајн или редовна у Школи зависи од развоја епидемиолошке ситуације. Како бисте правовремено чули све информације од значаја за вас и школу пратите објаве на сајту Школе и будите у контакту са вашим одељењским старешинама, а у договору са старешинама извршиће се и подела ђачких књижица.