1.     Пријава испита лично или путем email-a је у периоду од 01-10.11.2021.

2.     Код личне пријаве, У ТЕРМИНУ  ОД 09-13 ЧАСОВА, обавезно је предати доказ о уплати пријављених испита.

3.     Код пријаве испита путем email-a:

-       Пријаву послати искључиво на обрасцу  (преузети са сајта школе, попунити и послати)

-       Скенирати или сликати признанице о уплати испита и послати заједно са пријавом, а оригинал донети на први испит

-       На пријави написати предмет и школску годину

-       Пријава практичног испита није могућа без претходно реализованих, потписаних и уплаћених предметних вежби

4.     Испитни рок ће се одржати од 22-29.11.2021.

Распоред испита ће бити објављен на сајту школе 15.11.2021.

Координатори преквалификација