Промоција Високе школе социјалног рада у Г.О. Звездара