1   - следећа страна 

15.04.2019.

ПРЕДМЕТ

Одговор на захтев за додатним информацијама

или појашњењем у вези са припремањем понуде

Број: 05-618/1


12.04.2019.

OДЛУКА

О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН БР. 1.1.4 И 1.1.5/19


09.04.2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ -

 

ЈАВНА НАБАВКАУСЛУГА

- ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ -

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН бр. 1.2.1/19


05.04.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

- ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ -

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

ЈН бр. 1.2.1/19


1   - следећа страна