1   - следећа страна 

14.02.2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

 

 - ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ -

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

ЈН бр. 1.2.1/20


14.02.2020.

П О З И В

 

за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку услуга

  • извођење екскурзије

 

ЈН бр. 1.2.1/20

 


30.12.2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара

  –  медицински и лабораторијски материјал,

за потребе Медицинске школе из Београда

 

ЈН бр. 1.1.2/19


26.11.2019.

ЗДРАСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Захтеви за пријаву штете за ученике који је у прилогу, као и услове.

По завршетку лечења потребна документа су:

-попуњен и печатиран захтев за пријаву штете

-извод из матичне књиге рођених

-лична карта родитеља

-копија картице рачуна на коме се исплачује штета

и сви лекарски извештаји укључују и снимак уколико је био прелом костију.

Пријаве подносити  у дирекцији за штете: Владимира Поповића 8, Нови Београд

или други нашим филијалама:

Булевар деспота Стефана 71

Војводе Степе 32

Голсвортијева 38

 

ДОКУМЕНТА

generali.rs


18.11.2019.

ОДЛУКА


о додели уговара

у јавној набавци мале вредности добара

-медицински и лабораторијски материјал,

за потребе Медицинске школе из Београда

ЈН бр. 1.1.2/19


1   - следећа страна