1   - следећа страна 

07.07.2020.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА -

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН бр. 1.1.1/20


07.07.2020.

П О З И В за подношење понуда

 

 за јавну набавку мале вредности добара

– електрична енергија

 

ЈН бр. 1.1.1/20


19.05.2020.

Одлука о обустави

Обавештавамо Вас да је Одлука о обустави објављена на Порталу јавних набавки


25.03.2020.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

 - ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ -

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН бр. 1.2.1/20

                                                           


1   - следећа страна