1   - следећа страна 

25.03.2020.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

 - ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ -

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН бр. 1.2.1/20

                                                           


24.03.2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

о продужењу рока за подношење понуда

ЈН бр. 1.2.1/20.

 


13.03.2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

о продужењу рока за подношење понуда

ЈН бр. 1.2.1/20.


13.03.2020.

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде

 

 

            У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије, за потребе Медицинске школе из Београда, ЈН бр. 1.2.1/20.


13.03.2020.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Измене се врше на странама 8, 18, 20, 24, 41 и 47)

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Вељка Дугошевића б.б.

11000 Београд

Број: 05-6/33

Датум: 12.03.2020. године

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

 - ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ -

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН бр. 1.2.1/20


1   - следећа страна