1   - следећа страна 

08.10.2019.

ОДЛУКУ

 о додели уговора о јавној набавци добара - набавка и постављање термоизолационе фолије је објављена на Порталу јавних набавки 08.10.2019. године


20.09.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

за јавну набавку мале вредности добара

 – Набавка и постављање термоизолационих фолија за стакла

ЈН бр. 1.1.7/19


20.09.2019.

П О З И В ​

 

за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара  

– Набавка и постављање термоизолационих фолија за стакла,

за потребе Медицинске школе из Београда

 

ЈН бр. 1.1.7/19


07.09.2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Објављује

 

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара

  –  Материјал за одржавање и текуће поправке,

за потребе Медицинске школе из Београда

 

ЈН бр. 1.1.3/19

 


23.08.2019.

ОДЛУКУ

о додели уговара о јавној набавци мале вредности добара

Материјал за одржавање и текуће поправке 

ЈН 1.1.3/19


1   - следећа страна