1   - следећа страна 

22.09.2020.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара-електрична енергија

ОБАВЕШТЕЊЕ 


27.07.2020.

Одлука о додели уговора

 за јавну набавку добара - електрична енергија


07.07.2020.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА -

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН бр. 1.1.1/20


07.07.2020.

П О З И В за подношење понуда

 

 за јавну набавку мале вредности добара

– електрична енергија

 

ЈН бр. 1.1.1/20


1   - следећа страна