УПУТСТВО О ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈАМА - ПРЕДИСПИТНИМ ОБАВЕЗАМА И ПРИЈАВИ ИСПИТА:

 

1. Преквалификант је у обавези да пре узимања Упута за предиспитне вежбе и пријаве испита, за наредну школску годину, изврши уплату школарине – у износу од 3300,00 дин и приложи признаницу;

2. За обављање предиспитних вежби (према наставном плану преквалификација) преквалификант мора узети Упут за вежбе, код координатора одсека;

3. Пре обављања вежби, преквалификант је дужан да изврши уплату за предиспитне вежбе (број часова вежби x 120,00 дин,) и уплатницу покаже наставнику код кога вежба. Наставник не може примити ученика на обављање вежби нити му потписати Упут за вежбе, без признанице о уплати. Потписан Упут да су предиспитне вежбе обављене, је услов за излазак на практични део испита.

4. Уз пријаву испита, преквалификант је у обавези да приложи уплатницу за све пријављене испите, и уколико одустане од изласка на испит, сматраће се да испит није положио и за нову пријаву мора поново уплатити износ за полагање испита. За пријављене испите online – путем emaila-a, послати скенирану или сликану признаницу, а оригинал донети на испит;

5. За излазак на матурски испит преквалификант је у обавези да обави припрему за матуру, према наставном плану за одређени одсек, и да исту уплати, пре изласка на припрему;

6. Уз пријаву матурског испита преквалификант мора приложити уплату за полагање практичног и теоријског дела (теста).

УПРАВА