ОБАВЕШТЕЊЕ

Априлски испитни рок

Априлски испитни рок за кандидате који су на преквалификацији реализоваће се од 19. до 22.04.2021. године. Сваки дан су испити из једног разреда. Пријава испита је до 09.04.2021. Испити се могу пријавити поштом, електронским путем (e-mail) или лично у школи.

Термини испита биће накнадно објављени.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Све информације у вези јануарског испитног рока можете прочитати ОВДЕ.

 

 

УПУТСТВО О ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈАМА - ПРЕДИСПИТНИМ ОБАВЕЗАМА И ПРИЈАВИ ИСПИТА:

 

1. Преквалификант је у обавези да пре узимања Упута за предиспитне вежбе и пријаве испита, за наредну школску годину, изврши уплату школарине – у износу од 3300,00 дин и приложи признаницу;

2. За обављање предиспитних вежби (према наставном плану преквалификација) преквалификант мора узети Упут за вежбе, код координатора одсека;

3. Пре обављања вежби, преквалификант је дужан да изврши уплату за предиспитне вежбе (број часова вежби x 120,00 дин,) и уплатницу покаже наставнику код кога вежба. Наставник не може примити ученика на обављање вежби нити му потписати Упут за вежбе, без признанице о уплати. Потписан Упут да су предиспитне вежбе обављене, је услов за излазак на практични део испита.

4. Уз пријаву испита, преквалификант је у обавези да приложи уплатницу за све пријављене испите, и уколико одустане од изласка на испит, сматраће се да испит није положио и за нову пријаву мора поново уплатити износ за полагање испита. За пријављене испите online – путем emaila-a, послати скенирану или сликану признаницу, а оригинал донети на испит;

5. За излазак на матурски испит преквалификант је у обавези да обави припрему за матуру, према наставном плану за одређени одсек, и да исту уплати, пре изласка на припрему;

6. Уз пријаву матурског испита преквалификант мора приложити уплату за полагање практичног и теоријског дела (теста).

УПРАВА