о закљученом уговору

 у отвореном поступку јавне набавке услуга

 – Студијско путовање

 

ЈН бр. 1.2.1-2/19