о додели уговора о јавној набавци добара - набавка и постављање термоизолационе фолије је објављена на Порталу јавних набавки 08.10.2019. године