Захтеви за пријаву штете за ученике који је у прилогу, као и услове.

По завршетку лечења потребна документа су:

-попуњен и печатиран захтев за пријаву штете

-извод из матичне књиге рођених

-лична карта родитеља

-копија картице рачуна на коме се исплачује штета

и сви лекарски извештаји укључују и снимак уколико је био прелом костију.

Пријаве подносити  у дирекцији за штете: Владимира Поповића 8, Нови Београд

или други нашим филијалама:

Булевар деспота Стефана 71

Војводе Степе 32

Голсвортијева 38

 

ДОКУМЕНТА

generali.rs