МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Вељка Дугошевића б.б.

11000 Београд

Број: 05-6/33

Датум: 12.03.2020. године

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

 - ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ -

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН бр. 1.2.1/20