ШКОЛСКИ ПРОСТОР

 

 

Школски простор обухвата површину од 8500 m2, са салом за физичко васпитање, свечаном вишенаменском салом са 500 места, спортским теренима и зеленим површинама.

 

 

Простор за реализацију наставних и

ваннаставних активности

Број

просторија

*      учионице

28

*      кабинет за негу болесника

3

*      кабинет за анатомију и физиологију

1

*      кабинет за санитарну технику

1

*      кабинет за хигијену рада

1

*      кабинет за епидемиологију

1

*      кабинет за физику

1

*      кабинет за хемију

2

*      кабинет за биологију и ботанику

1

*      кабинет за грађанско васпитање

1

*      кабинет за превентивну медицину

1

*      кабинет за прву помоћ

1

*      кабинет за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију

1

*      кабинет за информатику

2

*      хематолошка лабораторија

1

*      хистолошка лабораторија

1

*      биохемијска лабораторија

3

*      аналитичка лабораторија

1

*      броматолошка лабораторија

1

*      микробиолошка лабораторија са помоћним просторијама

4

*      лабораторија за паразитологију

1

*      апотека

1

*      лабораторија за фармакогнозију

2

*      сала за видео презентације

1

*      сала за физичко васпитање са свлачионицама

3

*      терен за одбојку

1

*      терен за кошарку

1

*      терен за рукомет

1

*      терен за мали фудбал

1

*      школска библиотека

1

*      свечана сала

1

*      просторија новинарске секције

1

       просторија за наставна средства за инфектологију

1

*      канцеларија ученичке компаније

1

 

Остале наменске просторије

Број

просторија

*      зборница

1

*      клуб за састанке

1

*      просторије за стручна већа по наставним предметима

6

*      просторија за пријем родитеља

1

*      просторија педагошко-психолошке службе

1

*      просторија шефа рачуноводства

1

*      просторија директора Школе

1

*      просторија економа

1

*      просторија секретара и административног радника

1

*      просторија за фотокопирање и видео-надзор

1

*      просторија административног референта

1

*      просторија организатора наставе

1

*      просторија благајника

1

*      кантина

1

*      архива

2

*      просторија за одржавање радних мантила

2

*      котларница

1

*      радионица

1

*      магацини

2

*      гаража

1

*      ходници, степеништа, санитарије

 

*      стан домара

1