ОБАВЕШТЕЊЕ

         Обавештавају се кандидати који се налазе на преквалификацији у медицинској школи :

 

1) Дописом Завода за унапређење образовања и васпитање, полазницима који полажу по старом наставном плану морају да заврше преквалификације са августовским роком 2018 год.  

 

2)Преквалификанти који полажу у јунском року по новом, морају да користе нови приручник о полагању испита, који се налази на сајту ЗУОВ,  марта 2018 год. 

 

3) Матурски испити за преквалификанте биће одржани 

 29.08.2018 год.

  

 нема полагања матурског испита у јуну    

 

 Како стићи до практикума за полагање  матурског испита по новом : 

-Укуцати ,,Завршни испит и матурски испит-ЗУОВ

-здравство и социјална заштита

-и бирам смер(профил), који нам треба.

 

ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ

Преквалификацију уписују кандидати који су завршили било коју четворогодишњу школу.

Занимања за која се можете преквалификовати у нашој школи:

 1. медицинска сестра – општи смер
 2. лабораторијски техничар
 3. санитарно-еколошки техничар
 4. фармацеутски техничар

 • Полаже се разлика свих стручних предмета које нисте имали у свом претходном школовњу.
 • Упис се врши током целе школске године.
 • Испити се полажу у испитним роковима: септембар, новембар, јануар, април, јун.
 • Уџбенике преквалификанти сами набављају.
 • За вежбе је неопходан бели мантил и упут који се добија од кординатора наставе. Не може се полагати испит из предмета који има вежбе, ако вежбе нису одвежбане.
 • Не може се полагати испит ако није обављена пракса.
 • Теоријска настава није обавезна.
 • Обавезно је лекарско уверење.
 •  
 •  Трошкови школарине и полагања преквалификационих испита
 1. Школарина ------------------------- цена 30.000,00 Дин.
 2. Предмети са писменим испитом( латински језик) -----  цена 2.000,00 Дин.
 3. Предмети (теорија) ------------------------------------------------ цена 1.800,00 Дин.
 4. Предмети са теоријом и праксом-----------------------------  цена 3.000,00 Дин.
 5. Практична настава за једну недељу -------------------------- цена 2.000,00 Дин.
 6. Матурски испит ------------- цена (2.000 Дин. по испиту) укупно 6.000,00 Дин.

Издавање наставних планова и фонда часова по захтеву кандидата за иностранство:

Наставни планови са фондом часова теоријске и практичне наставе ------- 1.500,00 Дин.

Наставни планови са целокупним прегледом фонда часова и реализацијом теоријске и практичне наставе (вежби) на појединим наставним базама према броју негованих болесника, броју кревета, итд. -------------------------------------------------3.000,00 Дин.

Израда дупликата сведочанства и дипломе  (по документу) ----------------- 1.2800,00 Дин.

Израда потврде о веродостојности документа --------------------------------------- 1.000,00 Дин.

 

 • Матурски испит се пријављује након полагања последњег испита.
 • Упис је током целе школске године, до 30. у месецу, пре испитног рока.
 • Документа потребна за упис: оверене копије дипломе и сва четири сведочанства, извод из матичне књиге рођених
 • Пријава испита од 01. до 10. у месецу када је испитни рок.
 • Полагање испита почиње после 15. у месецу када је испитни рок.
 • Сва плаћања извршити на жиро рачун школе 840 – 1473666 – 02.
 • На уплатници нагласити који се предмети полажу.
 • Признанице се предају уз пријаву испита или се доносе на испит.

  Матурски испит кошта 9000,00 динара, за кандидате који полажу по новом наставном плану и програму (кандидати уписани после првог октобра 2017.) 

Особе за контакт за преквалификацију:

 1. Одсек медицинских сестара - техничара: Душица Бојић
 2. Одсек фармацеутских техничара: Весна Митровић
 3. Одсек лабораторијских техничара: Стојан Алексов
 4. Одсек санитарно - еколошких техничара: Љиљана Кузмановић

Телефони:
 • 011 3808 653
Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions