ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК ЗА ПРЕКВАЛИФИКАНТЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ОД 30.05   ДО 07.06.2019 ГОД. МАТУРСКИ ИСПИТ ЋЕ БИТИ КАДА И ЗА РЕДОВНЕ УЧЕНИКЕ. ОД 10.06 -----ДО 14.06.2019. ГОД.

ПРИЈАВЕ ЗА ИСПИТЕ ОД 15.05.2019.ГОД.

 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА УПИСОМ НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ

 

ВАЖНО:

Према Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада здравство и социјална заштита (Сл.гласник РС Просветни гласник бр. 7/2014) школовање према старим наставним плановима и програмима требало је да се заврши закључно са крајем школске 2017/18.године. Преквалификанти који су се уписали по старим наставним плановима и програмима и нису матурирали до краја школске 2017/18.године а желе да наставе започето школовање потребно је да се обрате координатору наставе како би се урадило поређење старог и новог програма, одредили предмети коју се могу признати (а положени су по старом програму) као и предмети које је потребно још положити (према новом програму).

 

ОД  1.II-2019. ГОДИНЕ ВАЖИ СЛЕДЕЋИ ЦЕНОВНИК:

 

 

 1. Школарина за једну школску годину --------3300,00дин.
 2. Обнова школарине-------------------------------1100,00 дин.
 3. Испит- теорија--------------------------------------650,00 дин.
 4. Испит- вежбе---------------------------------------1000,00 дин.
 5. Предмет са писменим задатком-------------750,00 дин.
 6. Час вежби-------------------------------------------120,00 дин.
 7. Матурски испит------------------------------------2300,00 дин.
 8. Час припремне наставе (вежбе) за матурски испит---120,00 дин.

 

 

 

 

За јануарски рок 2019. сви испити и одрађене недеље вежби се плаћају по старом ценовнику.

Од првог фебруара 2019.год. важи нови ценовник.

 

ОД ПРВОГ ФЕБРУАРА 2019. ГОД. ВЕЖБЕ СЕ ДРЖЕ И ПЛАЋАЈУ ПО БРОЈУ ЧАСОВА,А  НЕ  ПО НЕДЕЉИ.

За све стручне предмете са вежбама предвиђен је  број часова којe треба одвежбати.

Преквалификацију могу да упишу кандидати који су завршили било коју четворогодишњу средњу школу (гимназију или стручну школу).

 

Занимања за која се можете преквалификовати у нашој школи су:

 1. медицинска сестра- техничар (општи смер)
 2. лабораторијски техничар
 3. санитарно-еколошки техничар
 4. фармацеутски техничар
 • Полажу се допунски испити из стручних предмета које нисте имали у претходно завршеној средњој школи. Због тога је важно да са потребним документима (погледати доле) дођете у Школу и обратите се координатору наставе за образовни профил за који желите да се преквалификујете, који ће урадити поређење предмета, одредити шта се од предмета признаје а шта је потребно да полажете као и колико недеља вежби је потребно да одвежбате за поједине предмете.
 • Упис се врши током целе школске године, до 30.у месецу, пре испитног рока.
 • Испити се полажу у испитним роковима: септембар, новембар, јануар, април, јун, август.
 • Матрски испит се пријављује након положених свих испита.
 • Матурски испит се полаже у три рока: јануар, јун август.
 • Уџбенике преквалификанти сами набављају.
 • За вежбе је неопходан бели мантил и упут који се добија од кординатора наставе. Одвежбане вежбе су услов да би се полагао испит из предмета који наставним планом има предвиђене вежбе (број недеља вежби је означен поред назива предмета за сваки образовни профил).
 • Теоријска настава није обавезна. Препоручују се консултације са наставницима (према распореду за сваки образовни профил), које се не наплаћују.
 • Пријава испита од 01. до 10. у месецу када је испитни рок.
 • Полагање испита почиње после 15. у месецу када је испитни рок.

Документа потребна за упис:

 • оверене копије дипломе и сва четири сведочанства претходно завршене средње школе
 • Извод из Матичне књиге рођених или венчаних (уколико је презиме промењено у односу на презиме на дипломи и сведочанствима)
 • лекарско уверење
 • Сва плаћања извршити на жиро рачун школе 840 – 1473666 – 02.
 • На уплатници нагласити шта је уплаћено (школарина, вежбе и за који предмет, испит из ког предмета).
 • Признанице се предају уз пријаву испита или се доносе на испит.

Матурски испит

Приручник за полагање матурског испита доступан је на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања. Можете му приступи и преко линка:

http://zuov.gov.rs/zavrsni-ispit-i-maturski-ispit-srednje-strucno/

 

након којег бирате подручје: здравство и социјална заштита а затим образовни профил за који се преквалификујете.

Приручник садржи општа упутства о матурском испиту, збирку за припремање испита за проверу стручно-теоријских знања као и листу радних задатака за матурски практични испит.

 

Додатне информације - на телефон: 011/ 380-86-53

Контакт особе:

 • за медицинске сестре-техничаре - Душица Бојић
 • за фармацеутске техничаре - Љиљана Пауновић
 • за лабораторијске техничаре - Стојан Алексов
 • за санитарно-еколошке техничаре - Јулијана Јовановић