ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ

Распоред преквалификација у септембарском  испитном року школске 2017/18  за одсек   мед.сестра-тех.

 

Понедељак,25 .09.2017

Прва помоћ                                              09.00                           М.Ђуричић

Анатомија и физиолог.                          12.00                           Др.А.Михаиловић

Здравствена нега                                    10.00                           Љ.Милуновић,В.Радуловић

Латински језик                                         13.00                          Весна Трнинић

Медицинска етика                                  14.00                          Тања  Савић

 

Уторак, 26.09.2017                          

Патологија                                               13.00                               Др.М.Стојчић

Микробиологија са епид.                   14.00                                Др.Е.Вујичић

Здравствена нега 2                               12.00                                Д.Ђукић,Б. Миливојевић

Здр.психологија                                     11.00                               Силвиа Радић

Мед.биохемија                                      17.30                               Данијела Бађевић

Среда, 27.09.2017

Хигијена са здр.васп.                             17.00                              Др.С.Милановић

 Фармакологија                                       14.00                              Др.М.Шешлија

Здравствена нега3                                  12.00                             В.Вилотић,Е.Стојковић,С.Варајић

Гинекологија 3-Разред                           14.45                            Др.Б. брајовић

Инфектологија са негом                         13.00                            Др.С.С.Радосављевић

Интерна мед.3-Разред                            08.30                            Др.Б.М.Николић

 

Четвртак, 28.09.2017

 

Неурологија                                        16.00                                      Др.П.Крупниковић

 Хирургија 1                                         14.00                                       Др.М.Лукић

Предузетништво                                12.00                                       Станислава Гочманац

Педијатрија                                         15.30                                      Др.Б.Павловић

Психијатрија                                        17.00                                     Др.Предраг Крупниковић                              

 

 

Петак,29.09.2017

Медицинска биохемија                    09.00                                      Д.Бађевић

 Хирургија са негом 2                         13.00                                      Др.А.Ристановић

Интерна мед.са негом 2                   14.45                                     Др.Б.М.Николић

Здравствена нега 4                             10.00                              Р.Антић,Д.Малиш, Д.Радосављевић

Гинекологија и акуш.са негом         14.00                               Др.Б.Брајовић,Е.Стојковић

Преквалификацију уписују кандидати који су завршили било коју четворогодишњу школу.

Занимања за која се можете преквалификовати у нашој школи:

 1. медицинска сестра – општи смер
 2. лабораторијски техничар
 3. санитарно-еколошки техничар
 4. фармацеутски техничар

 • Полаже се разлика свих стручних предмета које нисте имали у свом претходном школовњу.
 • Упис се врши током целе школске године.
 • Испити се полажу у испитним роковима: септембар, новембар, јануар, април, јун.
 • Уџбенике преквалификанти сами набављају.
 • За вежбе је неопходан бели мантил и упут који се добија од кординатора наставе. Не може се полагати испит из предмета који има вежбе, ако вежбе нису одвежбане.
 • Не може се полагати испит ако није обављена пракса.
 • Теоријска настава није обавезна.

 

Трошкови школарине и полагања преквалификационих испита

 1. Школарина ------------------------- цена 30.000,00 Дин.
 2. Предмети са писменим испитом( латински језик) -----  цена 2.000,00 Дин.
 3. Предмети (теорија) ------------------------------------------------ цена 1.800,00 Дин.
 4. Предмети са теоријом и праксом-----------------------------  цена 3.000,00 Дин.
 5. Практична настава за једну недељу -------------------------- цена 2.000,00 Дин.
 6. Матурски испит ------------- цена (2.000 Дин. по испиту) укупно 6.000,00 Дин.

Издавање наставних планова и фонда часова по захтеву кандидата за иностранство:

Наставни планови са фондом часова теоријске и практичне наставе ------- 1.500,00 Дин.

Наставни планови са целокупним прегледом фонда часова и реализацијом теоријске и практичне наставе (вежби) на појединим наставним базама према броју негованих болесника, броју кревета, итд. -------------------------------------------------3.000,00 Дин.

Израда дупликата сведочанства и дипломе  (по документу) ----------------- 1.2800,00 Дин.

Израда потврде о веродостојности документа --------------------------------------- 1.000,00 Дин.

 

 • Матурски испит се пријављује након полагања последњег испита.
 • Упис је током целе школске године, до 30. у месецу, пре испитног рока.
 • Документа потребна за упис: оверене копије дипломе и сва четири сведочанства, извод из матичне књиге рођених
 • Пријава испита од 01. до 10. у месецу када је испитни рок.
 • Полагање испита почиње после 15. у месецу када је испитни рок.
 • Сва плаћања извршити на жиро рачун школе 840 – 1473666 – 02.
 • На уплатници нагласити који се предмети полажу.
 • Признанице се предају уз пријаву испита или се доносе на испит.

Особе за контакт за преквалификацију:

 1. Одсек медицинских сестара - техничара: Душица Бојић
 2. Одсек фармацеутских техничара: Весна Митровић
 3. Одсек лабораторијских техничара: Стојан Алексов
 4. Одсек санитарно - еколошких техничара: Љиљана Кузмановић

Телефони:
 • 011 3808 653
Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions