МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА РАД У СЛУЖБИ ТРАНСФУЗИЈЕ КРВИ

Трајање образовања: специјализација у трајању од године

УСЛОВИ ЗА УПИС КАНДИДАТА

 Право на упис имају кандидати који су завршили четворогодишње средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита за образовне профиле:

- Лабораторијски техничар

- Медицинска сестра - техничар

                            

Медицински техничар за рад у служби трансфузије  крви  оспособљен је:

-        за све послове који се односе на узимање крви од добровољног даваоца, као и праћење компликација насталих током узимања крви;

-        за послове на  процесирању крви ( припремање лабилних продуката од крви);

-        за послове на имуносеролошкој обради крви и припреми тест еритроцита  за одређивање крвних група и  скрининг антиеритроцитних антитела;

-        за послове серолошке  и молекуларне контроле крви на трансфузијски – трансмисивне инфекције;

-        за послове на  имуносеролошком испитивању и откривању имунизације трудница и одређивању еритроцитних фенотипова;

-        за послове на извођењу имунохематолошких претрансфузионих тестова и припреми специфичних компоненти крви;

-        за послове узимања и пријема биолошког материјала за анализе и извођење тестова серолошке и молекуларне типизације ХЛА;

-        за послове на извођењу тестова из области поремећаја хемостазе;

-        за послове на производњи стабилних продуката од крви;

-        за послове на производњи дијагностичких медицинских средставa, in vitro;

-        за послове на праћењу обезбеђења и контроле квалитета у трансфузиолошким  установама.

 

ШКОЛОВАЊЕ ТЕХНИЧАРА ЗА РАД У СЛУЖБИ ТРАНСФУЗИЈЕ КРВИ


Медицинска школа је од 1988. године верификована за школовање техничара за рад у служби трансфузије крви.

Специјализација траје једну школску годину.

Од школске 2010/2011. програм се реализује по новом Наставном плану и програму.

НАСТАВНИ ПЛАН

Образовни профил: медицински техничар за рад у служби трансфузије крви

 

Назив предмета

Број часова

Недељни

Број недеља

Укупно

А. Заједнички предмети за подручје рада

т

п

б

т

п

б

т

п

б

Страни језик

22550Укупно А

22550Б. Стручни предмети


Лабораторијске технике

1

2


7

7


7

14


Хематологија

2

3

30

27

27

1

54

81

30

Епидемиологија

1

1

30

24

12

1

24

12

30

Трансфузиологија

7

10

30

27

27

3

189

270

90

Обезбеђење и контрола квалитета у служби трансфузије

1

1


10

4


10

4


Укупно Б

12

17

90
284

381

150

У к у п н о

865