МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

 

СПИСАК СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ПОЛАЖУ КАО ДОПУНСКИ ИСПИТИ НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

 

Напомена: у загради је назначен број часова вежби које је неопходно одрадити пре изласка на испит.

 

I РАЗРЕД

 • анатомија и физиологија
 • здравствена нега (30)
 • прва помоћ (30)
 • латински језик

 

II РАЗРЕД

 • хигијена са здравственим васпитањем
 • микробиологија са епидемиологијом
 • патологија
 • фармакологија
 • здравствена нега (50)
 • здравствена психологија
 • медицинска етика
 • медицинска биохемија

 

III РАЗРЕД

 • здравствена нега (190)
 • инфектологија
 • интерна медицина
 • хирургија
 • неурологија
 • гинекологија и акушерство

 

IV РАЗРЕД

 • здравствена нега (180)
 • интерна медицина
 • хирургија
 • педијатрија
 • психијатрија
 • предузетништво (10)

 

МАТУРСКИ ИСПИТ

- Српски језик и књижевност

- Испит за проверу стручно-теоријских знања (тест)

- Матурски практични рад

 

КОНТАКТ ОСОБА - ДУШИЦА БОЈИЋ, ТЕЛ. 060/380-86-54, УТОРКОМ ОД 09:00 - 13:00h.

На основу разлике у наставним плановима и садржајима програма предмета, утврђено је полагање допунских испита за следеће наставне предмете по разредима за кандидата:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР