МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

 

Упис нових кандидата и консултације: Душица Бојић, среда 9:00-13:00 часова

На основу разлике у наставним плановима и садржајима програма предмета,утврђено је полагање допунских испита за следеће наставне предмете по разредима за кандидата:

ПРВИ РАЗРЕД

01. Српски језик и књижевност

02. Страни језик

03. Физичко васпитање

04. Математика

05. Рачунарство и информатика

06. Историја

07. Географија

08. Физика

09. Хемија

10. Биологија

11. Анатомија и физиологија

12. Латински језик

13. Здравствена нега

14. Прва помоћ


ДРУГИ РАЗРЕД

01. Српски језик и књижевност

02. Страни језик

03. Физичко васпитање

04. Математика

05. Физика

06. Биологија

07. Здравствена нега

08. Патологија

09. Микробиологија са епидемиологијом

10. Хирургија са здравственим васпитањем

11. Фармакологија

12. Здравствена психологија

13. Медицинска етика

14. Медицинска биохемија

ТРЕЋИ РАЗРЕД

01. Српски језик и кљижевност

02. Страни језик

03. Физичко васпитање

04. Математика

05. Социологија са правом грађана

06. Здравствена нега

07. Инфектологија

08. Гинекологија и акушерство

09. Интерна медицина

10. Хирургија

11. Неурологија

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

01. Српски језик и књижевност

02. Страни језик

03. Физичко васпитање

04. Математика

05. Здравствена нега

06. Интерна медицина

07. Хирургија

08. Психијатрија

09. Педијатрија

10. Предузетништво

 

Предмети који су истакнути плавом бојом су стручни предмети.

Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions