ФАРМАЦЕУТСКИ   ТЕХНИЧАР

 

Контакт особа: Митровић Весна, понедељак од 09:00 до 13:00 ч.

 

Списак стручних предмета који се полажу на преквалификацији.

                                  

Први разред

1. Латински језик

2. Анатомија и физиологија

3. Хигијена са здравственим васпитањем

4. Фармацеутско технолошке операције и поступци - 1. недеља вежби

5. Медицинска етика

6. Прва помоћ - 1. недеља вежби

Други разред

1. Фармакогнозија са фитотерапијом - 2. недеље вежби

2. Фармацеутска технологија - 3. недеље вежби

3. Аналитичка хемија - 1. недеља вежби

4. Организација фармацеутске делатности

5. Патофизиологија

6. Микробиологија са епидемиологијом

Трећи разред

1. Токсикологија

2. Фармацеутска технологија - 3. нед. вежби

3. Здравствена психологија

4. Основи клиничке фармације

5. Фармакогнозија са фитотерапијом - 1. недеља вежби

6. Фармацеутска хемија са аналитиком лекова - 2. нед. вежби

7. Медицинска биохемија

Четврти разред

1. Фармацеутска технологија - 3. нед. вежби

2. Предузетништво

3. Фармацеутска хемија са аналитиком лекова - 2. нед. вежби

4. Козметологија - 1. нед. вежби

5. Броматологија са дијетиком

6. Фармакологија и фармакотерапија


Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions