ФАРМАЦЕУТСКИ   ТЕХНИЧАР

 

Контакт особа: Митровић Весна, понедељак од 09:00 до 13:00 ч.

 

Списак стручних предмета који се полажу на преквалификацији.

        ФАРМАЦЕУТСКИ   ТЕХНИЧАР                           


ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ У ФАРМАЦЕУТСКОМ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛУ

јануарски рок------2019

Понедељак  21.01.2019.

 1. Латински језик (Милена Васић) 14h
 2. Фармацеутско технолошке операције и поступци(Милена Спасовић) 16h
 3. Анатомија и физиологија (Александра Михаиловић) 14,30h
 4. Хигијена са здравственим васпитањем (Александра Пејић) 15h
 5. Прва помоћ(Бранка Брајовић) 12h
 6. Медицинска етика (Снежана Батаз)или (Татјана Савић) 13h

Уторак  22.01.2019.

 1. Фармацеутска технологија (Јелена Анђелић) 11h
 2. Аналитичка хемија (Милина Ђаловић) 14h
 3. Организација фармацеутске делатности (Кристијан Карин) 13,30h
 4. Патофизиологија (Елизабета Вујичић) 13h
 5. Микробиологија са епидемиологијом (Снежана Сакл) 12h

Среда  23.01.2019.

 1. Фармакогнозија са фитотерапијом 2. разред(Нада Мојовић) 12,30h
 2. Токсикологија (Кристијан Карин) 15,30h
 3. Здравствена психологија (Силвиа Радић) 15h
 4. Основи клиничке фармације (Кристијан Карин) 16h
 5. Медицинска биохемија (Данијела Бађевић) 13,30h
 6. Фармацеутска технологија (Магдалена Пипонски) 9,30h

Четвртак  24.01.2019.

 1. Фармакогнозијаса фитотерапијом3. разред (Нада Мојовић) 13h
 2. Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3. разред(Сања Козаичевска)15,30h
 3. Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 4. разред(Сања Козаичевска) 15,30h
 4. Фармакологијаи фармакотерапија (Мила Шешлија) 14h

Петак  25.01.2019.

 1. Предузетништво (Станислава Гочманац) 12h
 2. Фармацеутска технологија 4.разред(Невенка Живојиновић) 13h
 3. Козметологија (Милена Васовић) 11,15h
 4. Броматологија са дијететиком(Љиљана Кузмановић) 10h