ЛАБОРАТОРИЈСКИ  ТЕХНИЧАР

 

На основу разлике у наставним плановима и садржајима програма предмета, утврђено је полагање преквалификационих испита за следеће наставне предмете по разредима за кандидата:

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Латински језик

4. Историја

5. Физичко васпитање

6. Ликовна култура

7. Математика

8. Рачунарство и информатика

9. Физика

10. Хемија

11. Биологија

12. Медицинска етика

13. Прва помоћ - 1 недеља вежби

14. Анатомија и физиологија

15. Хигијена са здравственим васпитањем - 1 недеља вежби

16. Лабораторијске технике - 2 недеље вежби

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Физичко васпитање

4. Математика

5. Физика

6. Хемија

7. Географија

8. Патологија

9. Здравствена психологија

10. Аналитичка хемија - 2 нед. вежби

11. Хистологија - 2 нед. вежби

12. Микробиологија са параз. са епидем. - 2 нед. вежби

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

1. Српски језик и књижњеност

2. Страни језик

3. Социологија са правима грађана

4. Физичко васпитање

5. Математика

6. Токсиколошка хемија

7. Медицинска биохемија – 3 нед. вежби

8. Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом - 2 нед. вежби

9. Хематологија са трансфузиол. - 3 нед. вежби

10. Основи клиничке медицине

 

Изборни:

1. Биологија - 2 ч.

2. Хемија - 2 ч. (бира се један предмет)

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Математика

4. Физичко васпитање

5. Предузетништво - 1 недеља вежби

6. Медицинска биохемија - 3 нед. вежби

7. Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом - 2 нед. вежби

8. Хематологија са трансфузиол. - 3 нед. вежби

9. Броматологија - 1 недеља вежби


МАТУРСКИ ИСПИТ

1. Српски језик и књижевност

2. Изборни предмет

3. Практични рад

 

Жиро рачун: 840-1473666-02

 

 

Предмети који су истакнути плавом бојом су стручни предмети.


Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions