ЛАБОРАТОРИЈСКИ  ТЕХНИЧАР

 

Координатор одсека лабораторијски техничар: др Биљана Марковић Николић, четвртак: 10:00-14:00 часова.

Такође, можете позвати у наведено време, ради договора о доласку у школу.

Контакт телефон: 063/206-036.

 

На основу разлике у наставним плановима и садржајима програма предмета,утврђено је полагање преквалификационих испита за следеће наставне предмете по разредима за кандидат.

 

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Латински језик

4. Историја

5. Ликовна култура

6. Физичко васпитање

7. Математика

8. Рачунарство и информатика

10. Физика

11. Хемија

12. Биологија

13. Анатомија и физиологија

14. Хигијена са здравственим васпитањ -10 час..веж.

15. Лабораторијске технике—40 час. вежби

9. Прва помоћ30 час.веж.

10.Медицинска етика


1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

5. Физичко васпитање

6. Математика

7.Физика

9. Географија

8. Хемија

9. Патологија

10. Здравствена психологија

12. Аналитичка хемија—30 час. вежби

13.Микробиологија-50 час. веж.

14.Хистологија----50 час. веж.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Социологија са правима грађана

4. Физичко васпитање

5. Математика

8. Токсиколошка хемија

9. Медицинска биохемија—60 час.вежби

10. Микробиологија и параз. са епидем.-45 час. веж.

11. Хематологија са трансфузиологија-60 час.веж.

12.Основи клиничке медицинеЖиро рачун: 840-1473666-02

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

4. Физичко васпитање

5. Математика

6.Предузетништво—10 час. веж.

7. Медицинска биохемија—70 час. вежби

8. Микробиологија и параз. са епидем.—40час. веж.

9. Хематологија са трансфузиологија—70 час.веж.

10.Броматологија---15 час. веж.


МАТУРСКИ ИСПИТ

1. Српски језик

2. ТЕСТ-провера стручно теоријских знанја

3. Практични рад