ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ У ЛАБОРАТОРИЈСКОМ ОДСЕКУ
                                      АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ

Моле се кандидати да уочи испита провере термине полагања на огласној табли у школи.

Понедељак, 24.04.2017.

1. Анатомија и физиологија (др Милка Лукић) -  8:30ч.

2. Хигијена и здравствено васпитање (др Снежа Милановић) – 12:30ч.

3. Латински језик (Tрнинић Весна) – 13:00ч.

4. Медицинска етика  (Савић T.) – 11:30ч.

5. Лабораторијске технике (Тегелтија С. И Христић А.) – 13:00ч.

Уторак, 25.04.2017.

1. Прва помоћ (др Брана Павловић) – 11:30ч.

2. Аналитичка хемија (Васић Д.) – 15:00ч.

3. Микробиологија (Вујичић E. и Рвовић Б.) – 14:00ч.

Среда, 26.04.2017.

1. Психологија(Милена Терзић) – 15:30ч.

3. Хистологија (др Далиборка Пршић и Борић М.) – 12:30ч.

4. Патологија (др Милена Стојичић) – 11:30ч.

Четвртак, 27.04.2017.

1. Токсиколошка хемија(Симеуновић Николина) – 12:00ч.

2. Мед. Биохемија III раз. (Младеновић Јелена и Гајовић Н.) – 14:00ч.

Петак, 28.04.2017.

1. Микробиологија III раз. (др Елизабета Вујичић и Христић А.) - 12:00ч

2. Хематологија III раз. (др Биљана Марковић и Борић М.) – 10:00ч.

Среда, 03.05.2017.

1. Микробиологија - IV раз. (др Елизабета Тегелтија С.) – 12:45ч.

2. Хематологија -  IV раз. (др Биљана Марковић и Борић М.) - 14:00ч.

3. Мед. биохемија - IV раз. (Младеновић Јелена) - 15:00ч.

4. Санитарна хемија  (Кузмановић Љиљана) – 16:30ч.

МАТУРА – ПО ДОГОВОРУ


            ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ У ОДСЕКУ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

                                             АПРИЛ, 2017. ГОДИНЕ

Понедељак, 24 .04.2017

1.Прва помоћ (М.Ђуричић) 09:00ч

2.Анатомија и физиологија (др А.Михаиловић) 17:30ч.

3.Здравствена нега (Љ.Милуновић, В.Радуловић) 10:30ч.

4.Латински језик (Весна Трнинић) 13:00ч.

5.Хигијена са здравственим васпитањем (др С.Милановић) 12:15ч.

Уторак, 25.04.2017

1.Патологија (др М.Стојчић) 15:30ч.

2.Микробиологија са епид. (др Е.Вујичић) 17:30ч.

3.Здравствена нега 2 (Б.Миливојевић, И.Стевановић) 09:00ч.

4.Здравствена психологија (Силвиа Радић) 14:00ч.

5.Медицинска етика (Тања Савић) 13:00ч.

Среда, 26.04.2017

1.Мед. биохемија (Д.Бађевић) 16:45ч.

2.Фармакологија (др М.Шешлија) 14:00ч.

3.Здравствена нега3 (Ј.Макевић, Д.Малиш) 12:15ч.

4.Гинекологија 3. разред (др Далиборка Пршић) 08:30ч.

5.Инфектологија са негом (др С.С.Радосављевић, Б.Тошић) 13:00ч.

6.Инфектологија3.разред (др С.С.Радосављевић) 13:00ч.

7.Интерна медицина 3. разред  (др Б.М.Николић) 09:30ч.

Четвртак, 27.04.2017

1.Неурологијар М.Стојчић) 14:00ч.

2.Хирургија 1 (др А.Ристановић) 13:00ч.

3.Предузетништво (Станислава Гочманац) 10:00ч.

4.Педијатрија (др Б.Павловић) 14:45ч.

5.Педијатрија са негом (др Б.Павловић, Љ.Јушчак) 14:45ч.

6.Психијатрија (др Предраг Крупниковић) 09:00ч.

Петак, 28.04.2017

1.Медицинска биохемија  (Д.Бађевић) 09:30ч.

2.Хирургија са негом 2  (др М.Миљковић, В.Вилотић) 13:00ч

3.Интерна мед.са негом 2 (др Б.М.Николић, Д.Радосављевић) 11:00ч.

4.Здравствена нега 4 (С.Варајић,Р.Антић) 15:30ч.

5.Гинекологија и акуш.са негом  (др Д.Пршић, Е.Стојковић) 14:00ч.

         

               ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ У ОДСЕКУ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

                                         АПРИЛ- 2017. ГОДИНЕ


ПОНЕДЕЉАК, 24.4.2017.

 1. Латински језик  (Весна Трнинић)  8.30ч.
 2. Фармацеутско технолошке операције и поступци 12.00ч. 
 3. Анатомија и физиологија  13.30ч.
 4. Хигијена са здравственим васпитањем (Снежана Милановић) 13.00ч.
 5. Здравствена заштита са првом помоћи  (Снежана Милановић ) 13.00ч.
 6. Медицинска етика Тања Савић  11.30ч.

УТОРАК, 25.4.2017.

 1. Прва помоћ ( Милена Стојчић)  9.45ч.
 2. Фармацеутска технологија 2. разред (по старом програмом ) 12.00ч.
 3. Организација фармацеутске делатности    12.30ч.
 4. Патофизиологија, патологија ( Елизабита Вујичић) 13.00ч.
 5. Ботаника  13.30ч.

СРЕДА,  26.4.2017.

 1. Аналитичка хемија 10.30ч.
 2. Фармакогнозија   3. разред 11.00ч.
 3. Основи клиничке фармације   12.00ч.
 4. Психологија  и здравствена психологија   14.30ч.
 5. Фармакогнозија са фитотерапијом  ( Нада Мојовић) 14.00ч.

ЧЕТВРТАК, 27.4.2017.

 1. Микробиологија са епидемиологијом   11.30ч.
 2. Основи клиничке фармације ( Кристијан  Карин)  12.00ч.
 3. Фармакогнозија  са фитотерапијом  
 4. Токсикологија    11.30ч.
 5. Медицинска биохемија  Надица  Гајовић)  11.00ч.

ПЕТАК, 28.4.2017.

 1. Фармацеутска технологија 3 нед. разред   11.00ч.
 2. Фармацеутска технологија 4 . раз.  12.30ч.
 3. Фармацеутска хемија 3.  12.45ч.
 4. Фармацеутска хемија  4.раз.  13.00ч.

СРЕДА, 3.5.2017.

 1. Увод у кометологију   12.00ч.
 2. Фармакогнозија  14.00ч.
 3. Санитарна хемија  16.30ч.

ЧЕТВРТАК, 4.5.2017.

 1. Фармакологија  10.00ч.
Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions