Распоред преквалификација уаприлском  испитном року школске 2017/18  за одсек   мед.сестра-тех.

 

Четврак,19 .04.2018

Прва помоћ                                       08.00                        М.Ђуричић

Анатомија и физиолог.                      09.30                        Др.А.Михаиловић

Здравствена нега                              11.00                         Љ.Милуновић,В.Радуловић

Латински језик                                  13.30                        Весна Трнинић

Медицинска етика                            12.30                         Тања  Савић

 

Петак, 20.04.2018                          

Патологија                                        13.30                        Др.М.Стојчић

Микробиологија са епид.                   12.00                        Др.Е.Вујичић

Хигијена са здр.васп.                        13.00                        Др.А.Пејић

Здр.психологија                                10.00                        Силвиа Радић

Мед.биохемија                                  16.00                        Данијела Бађевић

 Фармакологија                          12.30                                 Др.М.Шешлија

Понедељак, 23.04.2018

Здравствена нега 2                    10.00                         Д.Ђукић,С.Сарић

Здравствена нега3                     12.00             В.Вилотић,Е.Стојковић,С.Варајић

Гинекологија 3-Разред               16.00                             Др.Б. Брајовић

Неурологија                               08.00                                Др.П.Крупноковић

Хирургија 1-3-Разред                 09.00                               Др..М.Лукић

 

Уторак, 24.04.2018

 

Инфектологија                           15.30                           Др.С.С.Радосавњевић

 Интерна мед. 1                         14.00                            Др.Б.М.Николић

Предузетништво                        13.00                             Станислава Гочманац

Педијатрија                               16.30                            Др.Б.Павловић

Психијатрија                             12.00                             Др.П.Крупниковић                              

 

 

Среда,25.04.2018

Медицинска биохемија                16.30                      Д.Бађевић

 Хирургија са негом 2                 13.00                       Др.А.Ристановић

Интерна мед.са негом 2              08.30                       Др.Б.М.Николић

Здравствена нега 4                    11.00                       Р.Антић,Д.Малиш,Д.Радосављевић

Гинекологија и акуш.са негом 4    14.30                     Др.Б.Брајовић,Е.Стојковић

 

        I i III  PO PODNE 

           PREKVALIFIKACIJE U LABORATORIJSKOM ODSEKU
                                        APRILSKI  ROK--2018.  

      Četvrtak,  19.IV-2018.
1. Anatomija i fiziologija (Dr Predrag Krupniković -----------u 10,30 
2. Higijena i zdravstveno vaspitanje (Dr Andrijana Ristanović)-------12,30
3. Latinski jezik(Trninić Vesna)---------------------------------------13,30 
4. Laboratorijske tehnike (Rvović B. i Jovanović J .)-----------------11,30
5. Prva pomoć (Dr Milena Stojičić)---------------------------------u 14,00

Petak, 20.IV-2018.
1. Patologija (Dr Mihajlović Aleksandra)---------------------- --u 14,30
2. Analitička hemija (Živković Mira.  )-------------------------- u 13,00
3. Histologija-(Krupniković Predrag i Hristić A.—V-)---------------u 17,30
4. Psihologija—(Terzić Milena)---------------------------------u 12,30 
Ponedeljak,23.IV-2018.
1. Mikrobiologija-II razr.( Sakl S.—T- i Tegeltija S.—V--)-----11,30
2. Osnovi kliničke medicine-(Pavlović Brana )---------------u 13,00    
3. Med. Biohemija-IIIraz.(Gajović Nadica –V- Mladenović Jelena-T-)—14,00    

Utorak,24.IV-2018.
1. Toksikološka hemija(Simeunović Nikolina)--------------------15,00   
2. Hematologija- IIIraz. (Dr Biljana Marković i Borić M..)----14,00 
3. Mikrobiologija-III razr.( Pejić A.—T- i Tegeltija S.—V--)-----12,00
                             
Sreda, 24.IV-2018.
1. Hematologija- IVraz. (Dr Biljana Marković i Borić M..)----14,00 
2. Mikrobiologija-IV razr.( Pejić A.—T- i Hristić A.—V--)-----12,00
3. Med. Biohemija-IVraz.(Gajović Nadica –V- Mladenović Jelena-T-)—15,00

Četvrtak, 25.IV-2018.
1. Preduzetništvo—(Stanislava G.)---------------------------------- u 15,00
2. Sanitarna hemija(Kuzmanović Ljiljana)------------------------u 16,00

Распоред полагања испита у априлском року школске 2017/18.

                                         у  ФТ одсеку

 

четвртак, 19.4.

Латински језик ( Весна Трнинић) ---- 13.30

Фармацеутско технолошке операције и поступци (Јелена Анђелић) -----  14.00

Анатомија и физиологија ( Александра Михаиловић)  ------------------------- 10.30

Прва помоћ ( Милена Стојчић  --------------------------------------------------------- 14.30

Медицинска етика ( Снежана Батас)  ------------------------------------------------ 13.30.

 

петак , 20. 4.

 Хигијена са здравственим васпитањем (Александра Пејић) ------------ 12.30

Аналитичка хемија (Милина Ђаловић) ---------------------------------------------- 12.00

Фармацеутска технологија 2. разред(Невенка Живојиновић) --------------- 13.00

 

понедељак, 23.4.

 Микробиологија са епидемиологијом ( Снежана Сакл) ------------------------  8.45

 Фармакогнозија са фитотерапијом 2.разред( Нада Мојовић ----------------- 14.00

Ботаника( Маја Срдић) -------------------------------------------------------------------- 12.00

Организација фармацеутске делатности ( Кристијан Карин) ----------------- 10.30

Основи клиничке фармације( Кристијан Карин)    -------------------------------- 11.00

Патофизиологија (Елизабета Вујичић) ----------------------------------------------- 13.00

 

уторак, 24. 4.

Фармакогнозија са фитотер.3 и 4.разред( Нада Мојовић)------------------- -----14.00

Токсикологија ( Љиљана Пауновић) ----------------------------------------------------- 9.45

Фармакогнозија 3. разред( Невенка Живојиновић) -------------------------------- 13.30

Медицинска биохемија (Надица Гајевић) -------------------------------------------- 11.00

Фармацеутска технологија 3. разред ( Ј. Анђелић, Љ. Пауновић) ----------- 10.00

 

среда, 25. 4.

Здравствена психологија (Силвиа Радић)  ------------------------------------------- 13.30

Фармацеутска технологија 4.разред ( Магдалена Пипонски)------------------- 13.00

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3. р. (Сања Козаичевска) ---- 14.00

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 4р. ( Сања Козаичевска) ------14.30

Фармакологија и фармакотерапија ( Мила Шешлија)----------------------------- 12.45

 

четвртак 26. 4.

 Предузетништво ( Станислава Гочманац) ------------------------------------------- 15.00

Увод у козметологију( Кристијан Карин) ----

Броматологија са дијететиком ( Љиљана Кузмановић)---------------------------- 14.30

Козметологија (Милена Спасовић) ------------------------------------------------------- 11.30

 

 

 

 Матурски тест по новом наставном плану и програму за све смерове биће одржан

 

     Матурски испит кошта 9000,00 динара, за кандидате који полажу по новом наставном плану и програму (кандидати уписани после првог октобра 2017.) 

 

Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions