ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК - ШК.2018/19.ГОДИНА

 

дан/датум

 

време

 

предмет

 

испитивач

 

 

 

 

 

 

четвртак,

30.05.2019.

 

09.45

 

Анатомија и физиологија

 

А. Михаиловић

 

 

11:30

 

Здравствена нега 1

Љ. Милојевић Милуновић

С.Сарић

 

 

08.30

 

Прва помоћ

 

М.Ђуричић

 

 

13:00

 

Медицинска етика

Т.Савић

С.Батас

 

 

 

 

 

 

 

 

петак,

31.05.2019.

 

08:00

 

Латински језик

 

М.Васић

 

 

12.30

 

Патологија

 

Е.Вујичић

 

 

13.15

 

Микробиологија са епидем.

 

Е.Вујичић

 

 

09.30

 

Здравствена нега 2

 

Вера Вилотић,Љ.Милојевић Милуновић

 

 

 

16.00

Хигијена са здравственим васпитањем

 

А.Пејић

 

 

11.00

 

Медицинска биохемија

 

Д.Бађевић

 

понедељак,

03.06.2019.

 

08.00

 

14.00

 

Неурологија

 

Здр.психологија

 

П.Крупниковић

 

С.Радић

15.00

 

Гинекологија и акушерство

 

Б.Брајовић Михајловски

 

 

12.30

 

Здравствена нега 3

Е.Стојковић, С.Варајић, Љ.Коцић, Б.Тошић

 

 

11.30

 

Фармакологија

 

М.Шешлија

 

 

 

уторак,

04.06.2019.

 

17.30

 

Хирургија 1

 

А.Ристановић

 

 

12.30

 

Инфектологија

 

С.Сакл Радосављевић

 

 

13.15

 

Педијатрија

 

С.Сакл Радосављевић

 

 

08.00

 

Интерна медицина 1

 

Б.Марковић Николић

 

 

 

 

среда,

05.06.2019.

 

14.00

 

Интерна медицина 2

 

Б.Марковић Николић

 

 

08.00

 

Хирургија 2

 

М.Лукић

 

 

12.00

 

Здравствена нега 4

Р.Антић, Д.Малиш, Љ.Јушчак, Д.Радосављевић

 

 

16.30

 

Психијатрија

 

П.Крупниковић

 

 

09.30

 

Предузетништво

 

С.Гочманац

 

 

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ У ФАРМАЦЕУТСКОМ ОДСЕКУ

јунски рок------2019

Четвртак  30.05.2019.

 1. Хигијена са здравственим васпитањем(Александра Пејић) 09h
 2. Анатомија и физиологија (Александра Михаиловић) 09,30h
 3. Прва помоћ(Бранка Брајовић) 10h
 4. Медицинска етика (Снежана Батаз)или (Татјана Савић) 12,30h
 5. Фармацеутско технолошке операције и поступци(Милена Спасовић) 13 h

Петак  31.05.2019.

 1. Латински језик (Милена Васић) 08h
 2. Фармацеутска технологија (Јелена Анђелић) 09h
 3. Аналитичка хемија (Милина Ђаловић) 09,30h
 4. Организација фармацеутске делатности (Кристијан Карин) 10,30h
 5. Микробиологија са епидемиологијом (Снежана Сакл) 11h
 6. Патофизиологија (Елизабета Вујичић) 13,30h

Понедељак  03.06.2019.

 1. Фармакогнозија са фитотерапијом 2. разред(Нада Мојовић) 09h
 2. Здравствена психологија (Силвиа Радић) 12 h
 3. Медицинска биохемија (Данијела Бађевић) 13,30h
 4. Токсикологија (Кристијан Карин) 16h
 5. Основи клиничке фармације (Кристијан Карин) 16h

Уторак  04.06.2019.

 1. Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3. разред(Сања Козаичевска)12h
 2. Фармакогнозијаса фитотерапијом3. разред (Нада Мојовић) 13h
 3. Фармацеутска технологија 3. разред (Магдалена Пипонски) 14h
 4. Козметологија (Милена Васовић) 15h

среда 05.06.2019.

 1. Предузетништво (Станислава Гочманац) 09 h
 2. Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 4. разред(Сања Козаичевска)09,30 h
 3. Броматологија са дијететиком(Љиљана Кузмановић)10h
 4. Фармацеутска технологија 4.разред(Невенка Живојиновић) 10,30h
 5. Фармакологијаи фармакотерапија (Мила Шешлија) 11,30h

 

  PREKVALIFIKACIJE U LABORATORIJSKOM ODSEKU

                              JUN--2019.  --- I i IIIpre podne (četvrt i petak)

                                                        

      Četvrtak,  30.V-2019.

 1. Anatomija i fiziologija (Dr Branka Brajović Mihajlovski) -------- u 13,10
 2. Higijena i zdravstveno vaspitanje (Dr Andrijana Ristanović)----u 9,45
 3. Laboratorijske tehnike (Rvović B. i Kristina Petrović .)------------ u 14,00
 4. Prva pomoć (Dr Branka Brajović)--------------------------------------u 13,30
 5. Medicinska etika (Batas  Snežana, Савић Татјана)--------------------11,45

 

  Petak,31.V-2019.

 1. Latinski jezik(Vasić Milena)------------------------------- u 8,00

2.Analitička hemija (Živković Mira)---------------------------------u  10,00  

3.Histologija-(Krupniković Predrag i Hristić A.—V-)------------- u 13,30

4.Zdravstvena psihologija—(Terzić Milena)------------------------ u 16,00

5.Patologija (Dr Mihajlović Aleksandra)------------------------ u 13,00

6.Mikrobiologija-II razr.( Sakl S.—T- i Кликовац Тамара.-V-)-------- u 11,00

 

 

Ponedeljak, 03.VI-2019.

 1. Osnovi kliničke medicine-(Krupniković Peđa)------------------u12,30
 1. Med. Biohemija-IIIraz.(Gajović Nadica –T- Mladenović Jelena-V)—13,30
 2.  Toksikološka hemija(Simeunović Nikolina)-----------------------13,20

 

Utorak, 04.VI-2019.

 1. Hematologija- IIIraz. (Dr Biljana Marković i Rvović B.)------- 14,00
 2. Mikrobiologija-III razr.( Sakl S.—T- i Tegeltija S.—V--)-----13,30
 3. Bromatologija (Kuzmanović Ljiljana)-----------------------u 10,45

                             

Sreda,  05.VI-2019.

 1.  Hematologija- IVraz. (Dr Biljana Marković i Rvović B.)---- 13,00
 2. Mikrobiologija-IV razr.( Pejić A.—T- i Тегелтија С.—V--)-----12,30
 3. Med. Biohemija-IVraz.(Gajović Nadica –V- Perović Milica-T--- 14,00
 4. Preduzetništvo—(Stanislava G.)---------------------------------- u 9,30

 

 

 

 

MATURA: 1) TEST—četvrtak,13.06.2019. –u 10 sati

                               2)praktični maturski -----sreda, 12.05.2019. u 16 časova.