ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ У ЛАБОРАТОРИЈСКОМ ОДСЕКУ
                                      ЈУН  2017. ГОДИНЕ

Моле се кандидати да уочи испита провере термине полагања на огласној табли у школи.

Понедељак, 26.6.2017.

1. Анатомија и физиологија (Др Милка Лукић), 8:30ч.
2. Хигијена и здравствено васпитање (Др Снежана Милановић), 9:00ч.
3. Латински језик(Весна Трнинић), 9:30ч.
4. Медицинска етика (Савић Татјана), 10:30ч.
5. Патологија (Др Милена Стојичић), 11:00ч.
6. Прва помоћ (Др Брана Павловић),  11,30
7. Аналитичка хемија (Васић Д. ), 12:00ч.

Уторак, 27.6.2017.

1. Здравствена психологија(Милена Терзић), 8:30ч.
2. Лабораторијске технике (Тегелтија С. Христић А), 9:30ч.
3. Токсиколошка хемија(Симеуновић Николина), 10:00ч.
4. Мед. Биохемија-ИИИраз.(Младеновић Јелена и Гајовић Н.), 10:30ч.
5. Микробиологија- ИИИ раз.(Др Елизабета Вујичић и Тегелтија С. ), 12:00ч.

Среда, 28.6.2017.

1. Хематологија- 3.раз. (Др Биљана Марковић и Борић М.), 8:30ч.
2. Санитарна хемија(Кузмановић Љиљана), 10:00ч.
3. Микробиологија- ИВ раз.(Др Елизабета Вујичић и Христић А .), 10:30ч.
4. Предузетништво, 11:30ч.
5. Основи клиничке медицине-(Крупниковић П.), 12:00ч.

Четвртак 29.6.2017.

1. Мед. Биохемија-ИВраз.(Младеновић Ј.), 8:30ч.
2. Хематологија- ИВраз. (Др Биљана Марковић и Борић М..), 10:00ч.

Петак, 30.6.2017.

МАТУРА—ТЕСТ у 10,00

Понедељак, 3.7.2017.

МАТУРА----практични у 9:00ч.


            ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ У ОДСЕКУ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

                                            ЈУН, 2017. ГОДИНЕ

Понедељак,26 .06.2017.

Прва помоћ, Ана Газдић, 8:00ч.

Анатомија и физиолог., др А.Михаиловић, 13:00ч.

Здравствена нега, Љ.Милуновић,В.Радуловић, 10.30ч.

Латински језик, Весна Трнинић, 09:30ч.                                

Хигијена са здр.васп., др С.Милановић, 12:00ч.                                

Уторак, 27.06.2017

Патологија, др М.Стојчић, 08:00ч.                                

Микробиологија са епид., др Е.Вујичић, 09:00ч. 

Здравствена нега 2, Б.Миливојевић, И.Стевановић, 12:00ч.                               

Здр.психологија, Силвиа Радић, 11:00ч.                             

Медицинска етика, Тања Савић, 10:00ч.                              

 Среда, 28.06.2017

Мед. биохемија,  Д.Бађевић, 12:00ч.

 Фармакологија,  др М.Шешлија, 13:00ч.

Здравствена нега3, Ј.Макевић,Д.Малиш08:00ч.

Гинекологија 3-Разред,  др Далиборка Пршић, 09:00ч                             

Инфектологија са негом, др С.С.Радосављевић, Б.Тошић, 10:00ч.

Интерна мед.3-Разред,  др Б.М.Николић, 11:00ч. 

Четвртак, 29.06.2017

Неурологија, др М.Стојчић, 08:00ч.

Хирургија 1, др А.Ристановић, 11:00ч.

Предузетништво,Станислава Гочманац,12:00ч. 

Педијатрија  са негом, др Б.Павловић,Љ.Јушчак, 09:00ч.                                  

Психијатрија,Др.Предраг Крупниковић,10:00ч.                              

Петак,30.06.2017

Медицинска биохемија, Д. Бађевоћ, 8:00ч.

Хирургија са негом 2, др А.Ристановић, В.Вилотић, 9:00ч.

Интерна мед.са негом 2,  др Б.М.Николић, Д.Радосављевић, 10:00ч.

Здравствена нега 4, С.Варајић, Р.Антић, 11:00ч.

Гинекологија и акуш.са негом, др.Д.Пршић, Е.Стојковић 12:00ч.


               ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ У ОДСЕКУ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

                                        ЈУН 2017. ГОДИНЕ


ПОНЕДЕЉАК, 26.6.2017.

Латински језик, 9.00ч.

Хигијена са здравственим васпитањем (Снежана Милановић), 10.00ч.

Здравствена заштита са првом помоћи(Снежана Милановић), 10.30ч.

Фармацеутско технолошке операције и поступци, 11.00ч.

Анатомија и физиологија, 13.30ч.

УТОРАК, 27.6.2017.

Ботаника, 8.30ч.

Медицинска етика,Тања Савић, 9.00ч.

Прва помоћ (Милена Стојчић), 9.45ч.

Психологијаи здравствена психологија, 11.30ч.

Фармацеутска технологија 2. разред (по старом програмом ), 11.00ч.

Фармацеутска технологија 2. разред, 11.00ч.

Организација фармацеутске делатности, 12.30ч.

Патофизиологија, патологија ( Елизабита Вујичић), 12.00ч.

Аналитичка хемија, 10.30ч.

Фармакогнозија са фитотерапијом 2.раз.(Нада Мојовић), 12.30ч.

Фармакогнозија са фитотерапијом 3.раз. (Нада Мојовић), 13.00ч.

СРЕДА, 28.6.2017.

Фармакогнозија3. разред (по старом), 10.30ч.

Микробиологија са епидемиологијом, 10.45ч.

Основи клиничке фармације (КристијанКарин), 12.00ч.

Токсикологија, 11.00ч.

Медицинска биохемија (НадицаГајовић), 10.00ч.

Фармацеутска технологија 3 разред, 11.30ч.

Фармакогнозија 4.разред ( Нада Мојовић), 13.00ч.

ЧЕТВРТАК,29. 6.

Увод у кометологију, 9.00ч.

Санитарна хемија, 9.45ч.

Фармацеутска хемија 3., 10.00ч.

Фармацеутска хемија 3. разред са аналитиком лекова, 10.00ч.

Фармацеутска хемија 4.раз., 10.30ч.

Фармацеутска технологија 4.раз., 11.00ч.

Фармакологија, 11.30ч.

МАТУРА  петак, 30.6.2017.

Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions