ТЕСТ МАТУРСКОГ ИСПИТА У ЈАНУАРСКОМ РОКУ 2020. ГОД.  ЗА ПЕКВАЛИФИКАНТЕ ЋЕ БИТИ 29.01.2020. ГОД . У 10 ЧАСОВА, ЗА СВЕ СМЕРОВЕ.

         

 

 I i III pre podne

 

           PREKVALIFIKACIJE U LABORATORIJSKOM ODSEKU

                                       JANUAR----2020.  ---

                                                        

      Ponedeljak,  20.01.2020.

 1. Latinski jezik(Vasić Milena)---------------------------- u 14,00
 2. Anatomija i fiziologija---Mihajlović Aleksandra------------u 10,30
 3. Higijena i zdravstveno vaspitanje (Vujičić Elizabeta)------u 9,45
 4. Laboratorijske tehnike (Rvović B. i Kristina Petrović .)----u 14,00
 5. Prva pomoć (Dr Branka Brajović)--------------------------u 9,00
 6. Medicinska etika ( Савић Татјана)----------------------- u 11,00

 

Utorak, 21.01.2020.

 

 1. Analitička hemija (Živković Mira)----------------------------u 10,30
 2. Histologija----------Tešić Kristina--------------------------u 13,00
 3. Zdravstvena psihologija—(Terzić Milena)---------------u 10,30
 4. Patologija ----------Михајловић Александра------------ u 12,30
 5. Mikrobiologija-II razr.( Sakl S.—T—Klikovac T.-)-V—13,30

 

Sreda,22.01.2020.

 

 1. Osnovi kliničke medicine-(Krupniković Predrag--------------- u 15,30
 2. Med. Biohemija-IIIraz-(Simeunović N.-T-Gajović Nadica—V---u 14,00
 3.  Toksikološka hemija(Simeunović Nikolina--------------------u 15,00
 4. Mikrobiologija-III razr.( Sakl S.—T- i Tegeltija S.—V--)--- --u 12,30

 

Četvrtak,23.01.2020.

 

 1. Hematologija- III raz. (Dr Biljana Marković i Rvović B ----u 15,00
 2. Mikrobiologija-IV razr.( Sakl.  S.—T- i Тегелтија С.—V---u 13,30
 3. Bromatologija (Perovi’ Milica-T-,Kuzmanović Ljiljana-V-)------ u 14,00

 

Petak, 24.01.2020.

 

 1. Preduzetništvo—(Stanislava G.)---------------------------------u 13,00
 2. Hematologija- IV raz. (Dr Biljana Marković i Rvović B—u 14,30
 3. Med. Biohemija-IVraz.(Gajović N.-Mladenović J.-V----u 14,00

 

 1.  

 Распоред преквалификација у јануарском испитном року школске 2019/20  за одсек   мед.сестра-тех.

 

 

Понедељак,20 .01.2020

Прва помоћ                                             08.00                              М.Ђуричић

Анатомија и физиолог.                        12.00                                Др.А.Михаиловић

Здравствена нега                                   10.30                               Љ.Милуновић,В.Радуловић

Латински језик                                       14.00                                Милена Васић

Медицинска етика                                 13.00                              Снежана Батас

Уторак, 21.01.2020                          

Патологија                                                12.30                              Др.Е.Вујичић

Микробиологија са епид.                     13.00                             Др.Е.Вујичић

Хигијена са здр.васп.                             13.30                               Др.А.Ристановић

Здр.психологија                                       10.00                             Силвиа Радић

 Здравствена нега 2                                11.30  -практ.              Љ.Милуновић

                                                                      12.30 -теор.                В.Вилотић

 

Среда, 22.01.2020

Фармакологија                                         15.30                               Др.М.Шешлија

 Здравствена нега3                                  12.00 ( И.Стевановић Е.Стојковић,С.Варајић,Љ.Коцић,Б.Тошић)

Гинекологија 3-Разред                           09.30                               Др.Б.Брајовић

Неурологија                                               16.00                             Др.П.Крупноковић                                                                     

Мед.биохемија                                         13.00                             Д. Бађевић

 

 

 

Четвртак, 23.01.2020

 Хирургија 1-3-Разред                            15.30                                  Др.М.Шешлија

Инфектологија                                          13.00                                Др.С.С.Радосавњевић

 Интерна мед. 1                                        16.00                               Др.Б.М.Николић

Педијатрија                                                13.30                             Др.С.С.Радосављевић

 

Петак,24.01.2020

Хирургија са негом 2                            13.00                          Др.А.Ристановић

Интерна мед.са негом 2                      15.00                          Др.Б.М.Николић

Здравствена нега 4                               12.00 ( В.Вилотић Р.Антић,Д.Малиш,Д.Радосављевић,Љ.Јушчак)

Предузетништво                                    16.00                           Станислава Гочманац

Психијатрија                                            12.30                        Др.П.Крупниковић

 

 

 

 

 

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ  У  ФАРМАЦЕУТСКОМ  ОДСЕКУ

јануар   шк. 2019./20.год.

Понедељак  20.01.2020.

 1. Латински језик (Милена Васић) 14 h
 2. Фармацеутско технолошке операције и поступци(Милена Спасовић) 11,30h
 3. Анатомија и физиологија (Александра Михаиловић) 12,30 h
 4. Прва помоћ(Бранка Брајовић) 13h
 5. Медицинска етика (Тања Савић) 10,30 h

Уторак  21.01.2020..

 1. Фармацеутска технологија (Јелена Анђелић) 13h
 2. Аналитичка хемија (Милина Ђаловић) 12h
 3. Организација фармацеутске делатности (Кристијан Карин) 10,30h
 4. Хигијена са здравственим васпитањем (Елизабета Вујичић)13,30
 5. Микробиологија са епидемиологијом (Снежана Сакл)13,30h
 6. Фармакогнозија са фитотерапијом 2. разред(Соња Николић) 14 h
 7. Патофизиологија (Елизабета Вујичић)13,30
 8. Здравствена психологија (Силвиа Радић) 11,30h

 

 

 

Среда  22.01.2020.

 1. Основи клиничке фармације (Кристијан Карин) 15h
 2. Медицинска биохемија (Данијела Бађевић) 13h
 3. Фармацеутска технологија (Mагдалена Пипонски) 17:30h
 4. Фармакогнозијаса фитотерапијом3. разред (Нада Мојовић) 13h
 5. Токсикологија(Кристијан Карин) 15 h
 6. Предузетништво (Лидија Чпајак) 14h

 

Четвртак  23.01.2020.

 1. Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3,4. разред(Сања Козаичевска) 11,30
 2. Фармакологијаи фармакотерапија (Мила Шешлија) 16h
 3. Фармацеутска технологија 4.разред(Љиљана Пауновић) 9,30 h
 4. Козметологија (Невенка Живојиновић) 12 h
 5. Броматологија са дијететиком(Љиљана Кузмановић) 13,30h

Распоред испита за кандидате на преквалификацији образовног профила Санитарно-еколошки техничар у НОВЕМБАРСКОМ испитном року шк.2019./2020.године

 

 

 Понедељак 25.11.2019.године

1.Латински језик--- 2.Анатомија и физиологија---

3.Екологија и заштита животне средине--- 4.Дезинфекција, дезинсекција и дератизација---

Вежбе---

5.Здравствена статистика---

 Уторак 26.11.2019.године

1.Лабораторијске технике---10h—Томашевић Милена

---10,30h---Пантелић Алић Ивана 2.Општа и школска хигијена---12,30h---Вујовић Милица 3.Патологија---

 1. Комунална хигијена--- Вежбе---
 2. Токсиколошка хемија---

 Среда 27.11.2019.године 1.Психологија--- 2.Епидемиологија 1--- Вежбе---

3.Медицинска биохемија---

 Четвртак 28.11.2019.године

 1. Микробиологија 3--- Вежбе---
 2. Санитарна техника---


Вежбе--- 3.Санитарна хемија---

Вежбе---

Петак 29.11.2019.године

 1. Здравствена заштита са првом помоћи---15,30h--- Брајовић М. Бранка
 2. Медицина рада--- Вежбе---
 3. Епидемиологија 2--- Вежбе---7
 4. Микробиологија 2---10,45---Вујовић Милица Вежбе---

 

ОБАВЕЗНА ЈЕ ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

ЗВАТИ РАДИ ДОГОВОРА