Новембарски рок за полагање испита

Први разред

1. Српски језик и књижевност

писмени део испита 24. 11. 2017. у 1230 часова

усмени део испита 29. 11. 2017. у 900 часова

2. Историја

20. 11. 2017. у 1100 часова

3. Биологија

22. 11. 2017. у 1045 часова

4. Верска настава

5. Грађанско васпитање

Други разред

1. Биологија

20. 11. 2017. у 1130 часова

Четврти разред

1. Српски језик и књижевност

писмени део испита 27. 11. 2017.  у 1130 часова

усмени део испита 28. 11. 2017.  у 1000 часова

2. Енглески језик

23. 11. 2017. у 1430 часова

3. Математика

писмени део испита 29. 11. 2017. у 1030 часова

усмени део испита договор са професором

4. Физика

23. 11. 2017. у 1100 часова

5. Биологија

22. 11. 2017. у 1045 часова

6. Предузетништво

28. 11. 2017. у 1200 часова

 

 Распоред преквалификација у новембарском  испитном року школске 2017/18  за одсек   мед.сестра-тех.

 

Четвртак,23 .11.2017

Прва помоћ                                              08.00                           М.Ђуричић

Анатомија и физиолог.                          13.00                           Др.А.Михаиловић

Здравствена нега                                    10.00                           Љ.Милуновић,В.Радуловић

Латински језик                                         14.00                          Весна Трнинић

Медицинска етика                                  12.00                          Тања  Савић

 

Петак, 24.11.2017                          

Патологија                                               10.30                               Др.М.Стојчић

Микробиологија са епид.                   12.00                                Др.Е.Вујичић

Здравствена нега 2                               14.00                                Д.Ђукић,Б. Миливојевић

Здр.психологија                                     13.00                               Силвиа Радић

Мед.биохемија                                      09.30                               Данијела Бађевић

Понедељак, 27.11.2017

Хигијена са здр.васп.                             14.00                              Др.С.Милановић

 Фармакологија                                       13.00                              Др.М.Шешлија

Здравствена нега3                                 12.00                              В.Вилотић,Е.Стојковић,С.Варајић

Гинекологија 3-Разред                          10.30                             Др.Б. Брајовић

Неурологија                                              15.00                             Др.П.Крупноковић

Хирургија 1-3-Разред                             16.00                             Др..М.Лукић

 

Уторак, 28.11.2017

 

Инфектологија                                   09.30                                  Др.С.С.Радосавњевић

 Интерна мед. 1                                 12.00                                   Др.Б.М.Николић

Предузетништво                                11.00                                  Станислава Гочманац

Педијатрија                                         14.00                                  Др.Б.Павловић

Психијатрија                                        15.00                                  Др.П.Крупниковић                              

 

 

Среда,29.11.2017

Медицинска биохемија                    12.30                                      Д.Бађевић

 Хирургија са негом 2                         10.30                                     Др.А.Ристановић

Интерна мед.са негом 2                   14.00                                       Др.Б.М.Николић

Здравствена нега 4                      11.30                                     Р.Антић,Д.Малиш,Д.Радосављевић

Гинекологија и акуш.са негом         09.00                               Др.Б.Брајовић,Е.Стојковић

          I i III pre podne

 

           PREKVALIFIKACIJE U LABORATORIJSKOM ODSEKU

          NOVEMBARSKI  ROK--2017. 

                                                        

      Četvrtak,  23.XI-2017..

 1. Anatomija i fiziologija (Dr Predrag Krupniković -----------15,00
 2. Higijena i zdravstveno vaspitanje (Dr Snežana Milanović)-------11,30
 3. Latinski jezik(Trninić Vesna)----------------------------------------u 14,00
 4. Laboratorijske tehnike (Rvović B. i Hristić A .)-------------------12,30
 5. Prva pomoć (Dr Milena Stojičić)----------------------------------10,30

 

Petak, 24.XI-2017.

 1. Patologija (Dr Mihajlović Aleksandra)---------------------- ---8,30
 2. Analitička hemija (Živković M..  )-------------------------- 12,30
 3. Histologija-(Milanović S. i Hristić A.—V-)---------------------12,30

                          

Ponedeljak, 27.XI-2017.

1. Psihologija(Milena Terzić)-------------------------------------------13,30

2. Mikrobiologija-II razr.( Sakl S.—T- i Rvović Bojan—V--)-----13,00

 

Utorak 28.XI-2017.

1.  Med. Biohemija-IIIraz.(Gajović Nadica –V- Mladenović Jelena-T-)---15,00

2. Hematologija- IIIraz. (Dr Biljana Marković i Borić M..)----u 12,00

3. Toksikološka hemija(Simeunović Nikolina)----------------------13,30

 

Sreda, 29.XI-2017.  

1.   Mikrobiologija- III raz.(Dr Milanović S.  i  Tegeltija S .)------------- u12,00

3.  Sanitarna hemija(Kuzmanović Ljiljana)---------------------------13,00

3. Osnovi kliničke medicine---(Pavlović Brana)---------------------11,30

 1. 4. Preduzetništvo---------------------------------------------------------14,00

 

 

Četvrtak, 30.XI-2017.

 1. Mikrobiologija- IV raz.(Dr Milanović S. i Hristić A .)-----13,15
 2. Hematologija- IVraz. (Dr Biljana Marković i Borić M. .)------14,00
 3. Med. Biohemija-IVraz.(Mladenović Jelena-V---Gajović N.-T-)------12,30

 MATURA :  PO DOGOVORU—OD  01.XI-2017. 

 

Распоред испита у новембарском року школске 2017/18.

                                                          одсек фармацеутских техничара

 

 четвртак  23. 11.

Латински језик ( Весна Трнинић) -------------------------------------------------------------------  14.00

Анатомија и физиологија( Алексендра Михаиловић) ---------------------------------------- 12.30

Фармацеутско технолошке операције и поступци ( Јелена Анђелић) ------------------  13.00

Прва помоћ ( Милена Стојичић) ------------------------------------------------------- ------------ 10.45

Хигијена са здравственим васпитањем (Снежана Милановић)    ------------------------- 11.45

Здравствена заштита са првом помоћи (Снежана Милановић)   -------------------------- 11.45

Медицинска етика ( Снежана Батас) ---------------------------------------------------------------- 10.00

Микробиологија са епидемиологијом ( Сакл Радосављевић) -------------------------------15.00

Ботаника ( Маја Срдић)   --------------------------------------------------------------------------------- 13.30

петак , 24.11.

Аналитичка хемија  (Милина Ђаловић)-------------------------------------------------------------- 13.00

Патофизиологија ,патологија (Елизабета Вујичић)------------------------------------------------12.00

Фармацеутска технологија 2 .разред (Н. Живојиновић) -----------------------------------------12.30

Фармакогнозија 3.разред ( Невенка Живојиновић) ----------------------------------------------- 13.00

Токсиколошка хемија ( Љиљана Пауновић) ----------------------------------------------------------13.00

Фармацеутска технологија 3  ( Јелена Анђелић, Љиљана Пауновић) ------------------------- 13.30

Основи фармацеутске делатности ( Кристијан Карин)----------------------------------------------  11.00

понедељак, 27. 11.

Фармацеутска хемија  3 и 4. разред (Сања Козаичевска)------------------------------------------  13.00

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3 и 4. разред (Сања Козаичевска------------   13.00

Фармакогнозија са фитотерапијом 2.разред ( Нада Мојовић)   ----------------------------------- 9.00

 

уторак, 28. 11.

Психологија , здравствена психологија (Силвиа Радић)--------------------------------------------  14.00

Медицинска биохемија  ( Надица Гајевић) -------------------------------------------------------------- 10.00 

Предузетништво (Станислава Гочманац)------------------------------------------------------------------ 11.00

Фармакогнозија са фитотерапијом 3.разред ( Нада Мојовић)  ------------------------------------  12.30

Основи клиничке фармације (Кристијан Карин) --------------------------------------------------------  13.00

Санитарна хемија, броматологија са дијететиком (Љ. Кузмановић)   ------------------------- 13.30

среда, 29. 11.

 Фармацеутска технологија 4.разред ( Магдалена Пипонски)  --------------------------------------   9.40

Фармакологија -----------------------------------  ---------------------------------------------------------------    12.30

Увод у козметологију,козметологија  ---------------------------------------------------------------------- 13.00

Фармакогнозија 4.разред  -------------------------------------------------------------------------------------  13.00

Матура (за кандидате по старом плану и програму) почиње

 

 

 

      Обавештавају се кандидати који се налазе на преквалификацији у медицинској школи, а који су стекли услов за матуру, да ће се 23.11.2017. године у 10,00  одржати матурски испит (тест) по новом наставном плану и програму.

      Матурски испит кошта 9000,00 динара, за кандидате који полажу по новом наставном плану и програму (кандидати уписани после првог октобра 2017.) 

 

Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions