предмет

наставник

термин

Латински језик

Милена Васић

петак, 2. час са 1.год.

Анатомија и ...

dr Александра Михаиловић

уторак 2. час са 1. год.

Хигијена и здрав. васп.

dr Елизабета Вујичић

петак 13

ФТОП

mr ph Милена Спасовић

четвртак, 3. час са 2.год.

Прва помоћ

dr Бранка Брајовић

2.и4. час са 1. год

Медицинска етика

Снежана Батас

среда 4.час са 2.год

Татјана Савић

уторак 13,15-14 са 1.год

Аналитичка хемија

Милина Ђаловић

пон. 3. час са 1. год

Микробиологија са ...

dr Снежана Сакл

уторак 9,30 са 2.год

ФТ 2.р.

mr ph Јелена Анђелић

пон. после 3.часа, са 2.год

ОФД

mr ph Кристијан Карин

уторак 10,30 са 1.год

Фармакогнозија 2.р.

mr ph Соња Николић

петак 4.час са 2.год

Патофизиологија

dr Елизабета Вујичић

петак 13

ОКФ

mr ph Кристијан Карин

уторак 10,30 са 1.год

Здр. психологија

Силвиа Радић

уторак 11-13

Медицинска биохемија

mr ph Данијела Бађевић

четвртак, 6.час са 1. год

Фармакогнозија 3.р

mr ph Нада Мојовић

четвртак 13-14

ФТ 3.р.

mr ph Магдалена Пипонски

петак 8-12

ФХ 3.р.

mr ph Сања Козаичевска

среда 3.час са 1.год

Токсикологија

mr ph Кристијан Карин

уторак 10,30 са 1.год

ФТ 4.р.

mr ph Љиљана Пауновић

пон. у 10 или 16, смена са 4. год

Броматологија ...

mr ph Љиљана Кузмановић

петак у 9, са 2.год

ФХ 4.р.

mr ph Сања Козаичевска

среда 3.час са 1.год

Козметологија

mr ph Невенка Живојиновић

среда 3.-6. час са 1.год.

Фармакологија

dr Мила Шешлија

четвртак 3.час са 2.год

Предузетништво

Лидија Чпајак

петак 3.час, са 2. год

 

Комисије за испит:

Предметни наставник

Председник комисије Нада Мојовић

Секретар комисије Наташа Тодосијевић-Антонић

 

 

 
КОНСУЛТАЦИЈЕ  ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. -  образовни профил   ФТ 

1. Латински језик --  Милена Васић--  петак 3. час, смена са 1. годином 
2. Анатомија и физиологија -- Александра Михаиловић --  среда 4. час, смена са 1. годином
3. Хигијена и  здрав. васпитање -- Александра Пејић  --уторак  4.час, смена са 2. годином 
4. Ф.  техн.  операције и поступци --   Милена Спасовић -- сваки четвртак 13,30h
5. Медицинска етика --  Снежана Батаз,  четвртак 13h -- Татјана Савић, сваки понедељак 13 h
6. Прва помоћ -- Бранка Брајовић -- понедељак 2. и 3. час, смена са 1. годином
7. Аналитичка хемија  -- Милина Ђаловић --  уторак  9, 30h , смeна са 2. годином                        
8. Микробиологија са епидем. --  Снежана Сакл -- понедељак 9,30h, смена са 2.годином
9. Ф. технологија 2.разред  --  Јелена Анђелић -- сваки петак  13h                                          
10. Фармакогнозија са фитотерапијом 2.разред  -- Нада Мојовић -- среда 9h или 15h смена са 3. годином  
11. Оргaнизација  фармацеутске делатности -- Кристијан Карин --  1. и 2. час среда, смена са 4. годином
12. Патофизиологија  -- Елизабета Вујичић -- 10h пре подне, смена  са 2. и 4. годином
13. Здравствена психологија -- Силвиа Радић  -- свака среда 13h
14. Ф. технологија 4.разред  -- Невенка Живојиновић -- четвртак 9,30h или 14 h, смена са 2. и 4. годином
15. Ф. технологија 3.р. -- Магдалена Пипонски -- среда, 8h или 14h, смена са 3. годином             
16. Медицинска биохемија --  Данијела Бађевић --  четвртак 4. час, смена са 2. и 4. годином
17. Основи клиничке фармације  -- Кристијан Карин  --  1. и 2. час среда, смена са 4. годином
18. Фармакогнозија 4.разред  -- Нада Мојовић --  среда 9h или 15h смена са 3. годином  
19. Ф. хемија  са аналитиком лекова  3. и 4. разред  -- Сања Козаичевска -- сваки петак  9h
20. Броматологија са дијететиком  -- Љиљана Кузмановић  -- петак пре подне до 12h 
21. Козметологија  -- Милена Васовић -- уторак 2. час са 1. и 3. годином 
22. Фармакологија  и фармакотерапија  --  Мила Шешлија  -- среда 13h, смена са 2. и 4. годином
23. Токсикологија  -- Кристијан Карин -- 1. и 2. час среда, смена са 4. годином
24. Предузетништво --  Станислава Гочманац -- четвртак 1. час, смена са 4. годином

 

TERMINI ZA VEŽBE I KONSULTACIJE IZ TEORIJE ZA PREKVALIFIKACIJA

   U LABORATORIJSKOM ODSEKU    2019-2020.

              -SEPTEMBAR, NOVEMBAR-2019.

                                              

 

BROJ

IME I PREZIME NASTAVNIKA

PREDMET( T,V)

TERMIN

1

Rvović Bojana

Laboratorijske tehnike-vežbe

Sreda—11,00----

2

Petrović Kristina

Laboratorijske tehnike---teorija

Utorak sa I i III razr

4

Živković Mirjana

Analitička hemija--teorija+V

Utorak-9,30-------12,00

5

Tešić Kristina

Patologija

Sreda 5 čas sa IIčas

6.

Vasović Milena

Latinski jezik

Petak-2 čas—sa I razr.

7.

Komazec Ivana

Anatomija i fiziolog.

Četvrtak sa I god. -3 čas

8.

Brajović Mihajlovski Branka

Prva pomoć

Ponedeljak-2 i 4 čas sa I god.

9.

Sakl Snežana

Mikrobiologija-III--teorija

Ponedeljak 3 čas sa IV god.

10.

Tegeltija Savka

Mikrobiologija (II)-vežbe

Utorak-od 14,00

11.

Tegeltija Savka

Mikrobiologija (III)-vežbe

četvrtak—od12,00

12.

Mijatović Aleksandra

Mikrobiologija (IV)-vežbe

četvrtak—od12,30

13.

Gajović Nadica

Med. biohemija(III)-vežbe

četvrtak—od13,00

14.

Gajović Nadica

Med. biohemija( IV)-teorija

Ponedeljak 3,4 čas sa IV god.

15.

Simeunović Nikolina

Med. biohemija( III)-teorija

Utorak 3 čas sa III god.

16.

Komazec Ivana

Higijena

Četvrtak sa I god. -3 čas

17.

Mladenović Jelena

Med. biohemija(IV)-vežbe

Sreda 6 čas sa IV god

18.

Kuzmanović Ljilja

Bromatologija---—T-

Sreda 3 čas IV god.

19.

Perović Milica

Bromatologija---V--

Petak—12,00

20.

Sakl Snežana

Mikrobiologija-II—teorija

Ponedeljak 3 čas sa IV god.

21.

Sakl Snežana

Mikrobiologija-IV—teorija

Ponedeljak 3 čas sa IV god.

22.

Rvović Bojana

Hematologija(III i IV)-vežbe

Petak-od 10,00

23.

Marković Nikolić Biljana

Hematologija- teorija

četvrtak—od12,30

24.

Stojanović Milica

Osnovi kliničke medicine

Ponedeljak -3 čas sa I god.

25.

Tešić Kristina

Histologija—teorija

Sreda 5 čas sa II god

26.

Hristić Aleksandra

Histologija—vežbe

Petak—0d11,00

27.

Terzić Milena

Psihologija

Četvrtak 6 čas sa II god.

28.

Simeunović Nikolina

Tokskološka hemija

 

Utorak 3 čas sa III god.

29.

Savić Tatjana

Medicinska etika

Ponedeljak 4 čas sa I god.

 

 
 

                      КОНСУЛТАЦИЈЕ  У ОДСЕКУ  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

1.Анатомија и физиологија   -др.Александра Михаиловић  -уторак  2 час -1 и 3 год.

2.Здравствена нега 1  -Љиљана М.Милуновић   -уторак,четвртак(велики одмор 1и 3 год.)

3.Латински језик  -Милена Васић- петак  2 час 1 и 3 год.

4.Медицинска етика  -Снежана Батас –уторак 8-14 пре подне,и 14-19 по подне.(2 и 4 год.)

5.Патологија –др.Елизабета Вујичић  -петак 13 часова

6.Микробиологија са епидем.-др.Елизабета Вујичић  -петак 13 часова

7.Здравствена нега 2,4 –Вера Вилотић  - среда 4 час ,2 и 4 год.

8.Здравствена психологија –Силвиа Радић (среда, 13-14)

9.Медицинска биохемија –Данијела Бађевић –четвртак 6 час 1 и 3 год.

10.Хигијена са здр.васпитањем  -др.Андријана Ристановић-понедељак 3час ,2 и 4 год.

11.Фармакологија –др.Мила Неагић Шешлија  3 час четвртак 2 и 4 год.

12.Гинекологија –др.Бранка Брајовић – понедњљак  2 и 4 час1 и 3 год.

13.Инфектологија са негом –др.Снежана С.-Радосављевић –уторак,2 и 4 год.9.30

14.Интерна медицина 3и 4 –др.Биљана М.Николић –четвртак 6 час, 2 и 4 год.

15.Неурологија;Психијатрија –др.Предраг Крупниковић –петак.4 час-2 и 4 год.

16.Хирургија 4-др.Мила Шешлија 3 час четвртак 2 и 4 год.

17.Хирургија 3.-др.Андријана Ристановић -понедељак 3час ,2 и 4 год.

18.Предузетништво-Станислава Гочманац  -уторак,3 час, 2 и 4 год.

19.Педијатрија –др.Снежана Сакл Радосављевић –уторак,2 и 4 год.9.30

КОНСУЛТАЦИЈЕ, ВЕЖБЕ  и испити СЕ ОДВИЈАЈУ У ТЕРМИНИМА КАДА НАСТАВНИК НЕМА НАСТАВУ

Чланови комисије на испитима:

1.Душица Бојић-председник  комисије

2.Марина Штркаљ -секретар

3.Предметни професор