КОНСУЛТАЦИЈЕ -  одсек   ФТ

 1. Латински језик –  Весна Трнинић----  петак 3. час, смена са 1. разредом
 2. Анатомија и физиологија  - Александра Михаиловић— 11.00 ( 17.00) смена са 2.раз.
 3. Хигијена са здрав. васпитањем –  Снежана Милановић, петак 3.час са 1. р.
 4. Ф.  технолошке операције и поступци -  Јелена Анђелић 0607021998
 5. Медицинска етика ---- Снежана Батас ,  уторак 1. час  са 3. разредом
 6. Прва помоћ  ------  Милена Стојчић, понедељак,  3. час са 1. разредом
 7. Ботаника - Маја Срдић, уторак 3. час, са 2. разредом
 8. Патологија - --- Милена Стојчић, понедељак, 3. час са 1. разредом
 9. Аналитичка хемија – Милина Ђаловић, 0600558282                        
 10. Микробиологија са епидем.---  Снежана Сакл, уторак у 9.45, смена са 2.разредом
 11. Ф. технологија 2.разред ------ –  Невенка Живојиновић – петак, 11.00
 12. Фармакогнозија са фитотерапијом 2.разред ---- Нада Мојовић, 064 1260963 
 13. Организација фармацеутске делатности------ Кристијан Карин, 065 4385743
 14. Патофизиологија ------ Елизабета Вујичић, понедељак 2.час са 2. разредом
 15. Психологија -  Силвиа Радић -----  понедељак и уторак у 15.00
 16. Ф. технологија 4.разред  –   Магдалена Пипонски, понедељак, од 8.00 до 12.00 или од 14.00 до 18.00, у смени са 4. раз.
 17. Ф. технологија 3.р. Љиљана  Пауновић, понед. 8.00 (14. 00) са  4.раз.              
 18. Медицинска биохемија–  Надица Гајовић, понедељак у 10.00
 19. Фармакогнозија за 3.разред --Невенка Живојиновић – петак, 11.00
 20. Основи клиничке фармације – Кристијан Карин, 065 4385743
 21. Фармакогнозија 4.разред – Нада Мојовић 064/12 60 963
 22. Фармацеутска хемија 3 и 4.разред – Сања Козаичевска, петак у 11.30
 23. Ф хемија  са аналитиком лекова – Сања Козаичевска, петак у 11.30
 24. Санитарна хемија,броматологија са дијететиком – Љиљана Кузмановић ,петак у 11.00
 25. Увод у козметологију ----- Кристијан Карин, 065 4385743
 26. Козметологија --Милена Спасовић, Милена Васовић - петак  у 12.00
 27. Фармакологија – Мила Шешлија ----  понедељак 2. час  са 4. разредом

Распоред полагања испита на преквалификацији у септембарском року 2017

TЕРМИНИ ЗА ВЕЖБЕ И КОНСУЛТАЦИЈЕ ИЗ  ТЕОРИЈЕ ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ У ЛАБОРАТОРИЈСКОМ ОДСЕКУ     2017/2018.

 

Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions