СПИСАК УЏБЕНИКА

Списак уџбеника који ће се користити у школској 2015/2016. години усвојило је Наставничко веће на седници 28.08.2015. године на основу Каталога уџбеника за средње школе одобрених од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2015/16.годину.                                                          

Напомена: Од школске 2014/15.године примењују се нови наставни планови за образовне профиле: медицинска сестра – техничар, фармацеутски техничар и лабораторијски техничар који подразумева и неке нове наставне предмете /медицинска етика, здравствена психологија, фармацеутско технолошке операције и поступци, патофизиологија, фармакогнозија са фитотерапијом, организација фармацеутске делатности/ за које не постоје одобрени уџбеници који би се налазили у Каталогу уџбеника за школску 2015/16.годину. Такође, у већ постојећим наставним предметима десиле су се измене у садржају рада или је предмет премештен у нижи разред учења па постојећи одобрени уџбеници не задовољавају у потпуности и не прате нови наставни програм /што је, на жалост, случај са већином наставних предмета у првом и другом разреду/. Исто тако, неки наставни предмети који су се раније учили у више разреда по иновираним плановима уче се у једном или два разреда а садржај је минимално редукован што ми значило да наставници од ученика траже два или чак три уџбеника из којих би савлађивали наставне садржаје једног предмета. Због тога ће предметни наставници ученицима препоручити да набаве онај уџбеник који у највећем проценту прати предвиђен наставни садржај. За савлађивање осталог дела наставних садржаја наставници ће препоручити алтернативну литературу /необавезну/ или ће сами припремати наставни материјал за ученике.

Списак уџбеника можете погледати ОВДЕ.