УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

  

Шести састанак Ученичког парламента, шк.год. 2017/18.

 

     Дана 5.12.2017. одржан је шести састанак Ученичког парламента. На састанак су позвани представници свих одељења у школи. На почетку је усвојен следећи дневни ред:
1. Разговор о претходном концерту, посети Звечанској и Данима интересовања
2. Организацијахуманитарногновогодишњегконцерта
3. Договор о избору организације којој ће бити уручен сакупљени новац
4. Договор о гостима и медијима на концерту
5. Подела чланова по различитим групама које предводе представници ради боље организације
6. Договор о акцији намењеној за помоћ девојци која болује од леукемије.

    На састанку је одлучено да датум приредбе буде 27.12.2017. са почетком у 13 часова. Присутни ученици приступили су групама различитих представника ради боље организације концерта. Чланови парламента приступили су избору организације којој ће бити уручен сав сакупљен новац. Гласали су између: Тиршове, УНИЦЕФ-а, организације „Буди хуман“, Јоване Цветић и Лазара Чарубића. Највише гласова добила је Тиршова. Једногласнојеутврђенодаценакартебуде 100 динара, а продајућевршити за то формирана група ученика. Следећа проба учесника концерта заказана је за 7.12.2017. у 13 часова.
Оформљена је група ученика која ће помоћи у продаји накита, сва прикупљена средства биће прослеђена за помоћ девојци која болује од леукемије.

 

Пети састанак Ученичког парламента, шк.год. 2017/18.

 

 

           Дана 28.11.2017. одржан је  5. састанак представништва  Ученичког парламента.
На почетку је усвојен следећи дневни ред :
1. Чишћење дворишта и рециклажа
2.Организација хуманитарног новогодишњег концерта
3.Организација поновне посете Звечанској
4.Разно.
           На састанку је предложено да датум приредбе буде 26. или 27. децембар.  Представници су се поделили по групама које ће предводити, ради што успешније организације. Састављена је листа заинтересованих учесника. Договорен је и концепт  концерта, а прва проба заказана за понедељак, 4.децембар.
Одлучено је да ће се следећи велики састанак одржати у уторак, 5. децембра у 13:15h.
           Договорено је да чланови парламента за сајт објаве извештаје и фотографије о претходним  активностима у Звечанској и са одржаних Дана интересовања.   

           Састанку су присуствовали: Бојана Борља, Ивана Павловић, Страхиња Симијоновић, Теодора Тадић, Тара Радусиновић, Александра Стошић и Лазар Ђорђић. Од професора присуствовала је професорка Милена Спасовић, као и психолошкиња школе Силвиа Радић.ЗАПИСНИЧАР:                                              ПРЕДСЕДНИК:
Ивана Павловић                                           Бојана Борља
 

 

Први састанак Ученичког парламента, шк.год. 2017/18.

Први састанак Ученичког парламента Медицинске школе Звездара за школску  2017/18.  одржан је 13.септембра 2017.


Дневни ред:
1. Читање Пословника о раду Ученичког парламента
2. Избор представника у органима Парламента
3. Избор представника Парламента за Школски одбор
4. Разно.


На почетку састанка констатовано је да Парламент има кворум за рад,присутно је 58 ученика. Парламенту присуствује психолошкиња школе Силвиа Радић и наставница Милена Спасовић. Пословник о раду Ученичког парламента прочитао је ученик Страхиња Симијоновић.


Приступило се избору председника,потпредседника и записничара.


Кандидати за председника били су Страхиња Симијоновић и Бојана Борља. Страхиња је добио 10 гласова, Бојана 44,  2 ученика су била уздржана. Кандидати нису  гласали. За заменика председника једногласно је изабран Страхиња Симијоновић,а за записничарку Ивана Павловић.
Изабрани представници разреда који ће бити део руководства парламента јесу : Милица Милутиновић , за први разред , Александра Стошић , за други разред ,Теодора Тадић , за трећи разред и Тара Радусиновић , за четврти разред.


Изабрани представници за Школски одбор јесу Нађа Ивановић и Анастасија Тишле. Оне су изабране без иједног гласа против , а два ученика су била уздржана.


Под тачком разно договорено је да сви чланови парламента буду и чланови facebook групе „Парламент“ с циљем боље комуникације међу њима.


На одржаном састанку родиле су се и прве идеје о будућим акцијама Парламента: хуманитарне активности , сарадња са Црвеним крстом , развијање свести о рециклажи , покретање акције „Упознајмо се боље“ идр.

Други  састанак  Ученичког парламента, шк.год. 2017/18.

 

На позив психолога школе Силвие Радић одржан је састанак представника Парламента.Повод је био сарадња са организацијом „Хајде да“.Договорено је да у току месеца септембра ова организација одржи промоцију свог рада за ученике Школе и на том скупу позове заинтересоване на даљу сарадњу.

Трећи  састанак  Ученичког парламента, шк.год. 2017/18.

 

          Дана 11.10.2017. одржан је трећи састанак представника Ученичког парламента.

Дневни ред је био:

1.Организација хуманитарне приредбе

2.Приказивање рада Ученичког парламента на сајту Школе

3.Разно.

На састанку је предложено да датум приредбе буде 30. или 31. октобар.Састављена је листа организација којима ће потенцијално бити уручен сакупљен новац: Звечанска,Тиршова,Буди хуман,Уницеф,Дај ми руку.Предлози ће бити стављени на гласање на првом следећем састанку Ученичког парламента у пуном саставу.Договорен је и концепт приредбе,а аудиције за учеснике су заказане за 16. и 17. Октобар.Написано је обавештење којим се позивају сви певачи,свирачи,рецитатори,песници и други, да дођу на аудицију.

Учесници састанка су сагласни да се обнови стара традиција да се на сајту Школе,у делу „Парламент“,објављују записници са састанака Ученичког парламента.Такође,договорено је да чланови Парламента за сајт,у делу „Актуелно“,редовно објављују извештаје о активностима којима су се бавили.

Одлучено је да се следећи састанак одржи 18.10.2017. у  13:15.

Састанку су присуствовали: Бојана Борља,Страхиња Симјоновић,Теодора Тадић,Тара Радусиновић,Верица Јовановић,Јована Станковић,Ивана Павловић,Александра Стошић.

Од наставника присустволала је наставница Милена Спасовић.

Четврти састанак Ученичког парламента, шк.год. 2017/18.

 

Дана 18.10.2017. одржан је састанак Ученичког парламента.На састанак су позвани представници свих одељења у школи.На почетку је усвојен следећи дневни ред:

1.Организација хуманитарне приредбе

2.Организација дана интересовања

3. Разно.

На почетку се приступило избору организације којој ће бити уручен сакупљен новац.Чланови Парламента су бирали између : Звечанске,Тиршове,Уницефа,Будихуман и Дај ми руку.Највише гласова добила је Звечанска.Једногласно је утврђено да цена карте буде 100 динара.Карте ће продавати ученици.Концерт ће бити одржан 31. октобра.Чланови парламента ће на овај догађај позвати представнике електронских и писаних медија.

Психолошкиња Силвиа Радић представила је идеју „Дани интересовања“.Циљ ове активности јесте да ученици Школе својим другарима и наставницима на паноима и штандовима представе своја интересовања (фотографије,цртеже,песме,ручне радове,колекције,гастрономске специјалитете,хуманитарно ангажовање...). Договорено је да дани интересовања буду 15, 16. и 17. новембра.Излагачима се оставља могућност да продају своја дела,  а новац усмере у хуманитарне сврхе. Биће упућен позив и родитељима да присуствују овом догађају. Рок за прикупљање радова јесте 31.10.2017.

Састанку је присуствовало 37 ученика, а  биле су присутне и наставнице Славица Марковић, Милена Спасовић и Јелена Матић. Састанку је присуствовала и психолошкиња Силвиа Радић.


ДРУГИ САСТАНАК УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Други састанак Парламента, Медицинске школе одржан је 8.10.2015. године. На састанку су се чланови Парламента сложили да се у нашој школи одржи предавање Центра за васпитање и бригу о деци и омладини и превенцији зависности од коцке и интернета „АДИЈАФОРА“.  Предавање је заказано за 14.10.2015. године у мултимедијалној учионици. Председник Парламента, Бјанка Стоичков позвана је на састанак Генералне скупштине под организацијом УННС-а, која ће се одржати у Београду  у периоду  од 30.10. до 01.11.2015. године. Такође на састанку се разматрао предлог неких чланова да одељењски старешина остане са одељењем четири године иако би тада постојала могућност да више не предаје  у истом одељењу. На следећем састанку ће се разматрати да ли да овај предлог буде понуђен школи као молба Парламента.

Следећи састанак је заказан за 14.10.2015. у мултимедијалној учионици.

Састанку су присуствовали професори: Јулијана Јовановић, Небојша Антић и психолог школе Силвиа Радић.

ТРЕЋИ САСТАНАК УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Трећи састанак Парламента, Медицинске школе одржан је 14.10.2015. у мултимедијалној учионици. Чланови Центра ''АДИЈАФОРА'' покушали су да укажу ученицима на опасности којима су изложени током коришћења интернета и да објасне како се безбедно може користити интернет (нпр. заштита личних података и података пријатеља).

Овом интерактивном предавању су присуствовали осим чланова Парламента и други ученици школе.

Следећи састанак  Парламента одржаће се 29.10.2015. године.

ЧЕТВРТИ САСТАНАК УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Четврти састанак Парламента Медицинске школе одржан је 29.10.2015.године у мултимедијалној учионици.

Тачке дневног реда:

1.Марко Ајдер – лично искуство у школовању у Америци

2.Најава представе „Зато што те се плашим“ у оквиру борбе против вршњачког насиља

Марко Ајдер је предавао о свом искуству и покушао на што бољи начин да објасни како се ученици првог и другог разреда могу пријавити за бесплатну стипендију, шта је потребно за то и шта ученици могу да очекују током те године проведене у Америци. Причао је о свом личном искуству са породицом у којој је био, са тестовима које је полагао пре него што је отишао и са обавезама које је имао пред полазак. Он је изјавио да је задовољан и да би свако ко може требало да има такво искуство као што је он, јер бити ученик на размени може много помоћи у даљем школовању.

У вези са другом тачком дневног реда говорили су психолог школе, Бјанка Стоичков и Сара Ступар. Представа која ће бити одржана 17.11.2015. у нашој школи има за циљ да пробуди свест ученика о вршњачком насиљу и да помогне ученицима који имају  таквих проблема да се обрате за помоћ.

Чланови Парламента су дали предлоге о томе шта желе да промене у школи и које би биле следеће теме на састанцима Парламента.

Следећи састанак је заказан за 12.11.2015. године.

Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions