РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА

У ЧЕТВРТОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ  

 

ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК, К- КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

ПРЕДМЕТ

 

ДАТУМ

ВРСТА ПРОВЕРЕ

 

 

МС1/1

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

14.05.

П

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

24.04.

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МС1/2

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

15.05.

П

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

24.04.

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МС1/3

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

17.05.

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МС1/4

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

10.05.

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МС1/5

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

27.04.

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МС1/6

ГЕОГРАФИЈА

16.05.

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф1/1

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

04.05.

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф1/2

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

04.05.

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф1/3

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

10.05.

П

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

24.04.

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л1/1

БИОЛОГИЈА

23.05.

Т

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

30.05.

П

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

08.05.

П

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

22.05.

П

 

 

 

 

 

 

 

 

Л1/2

БИОЛОГИЈА

23.05.

Т

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

30.05.

П

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

08.05.

П

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

22.05.

П

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ1/1

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

08.05.

П

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

16.05.

П

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

04.05.

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ1/2

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

09.05.

П

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

16.05.

П

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

03.05.

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МС2/1

МАТЕМАТИКА

21.05.

П

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

10.05.

Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МС2/2

МАТЕМАТИКА

25.05.

П

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

10.05.

Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МС2/3

МАТЕМАТИКА

25.05.

П

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

10.05.

Т

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

28.05.

Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МС2/4

МАТЕМАТИКА

23.05.

П

ФИЗИКА

21.05.

К

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

12.05.

К

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

03.05.

П

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

10.05.

П

 

 

 

 

 

МС2/5

МАТЕМАТИКА

25.05.

П

ФИЗИКА

24.05.

К

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

12.05.

К

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

08.05.

П

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

10.05.

П

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

29.05.

Т

 

 

МС2/6

МАТЕМАТИКА

24.05.

П

ФИЗИКА

21.05.

К

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

12.05.

К

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

10.05.

П

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

29.05.

Т

 

 

 

 

 

 

Ф2/1

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

16.05.

П

ХЕМИЈА

20.04.

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф2/2

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

18.05.

П

ХЕМИЈА

20.04.

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф2/3

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

22.05.

П

ХЕМИЈА

19.04.

К

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

10.05.

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л2/1

МАТЕМАТИКА

23.05.

П

ХЕМИЈА

20.04.

К

ГЕОГРАФИЈА

11.05.

К

АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА

30.04.

К

 

 

 

 

 

 

 

 

Л2/2

МАТЕМАТИКА

21.05.

П

ГЕОГРАФИЈА

17.05.

К

АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА

16.05.

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ2/1

ФИЗИКА

22.05.

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ2/2

ФИЗИКА

21.05.

К

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

20.04.

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МС3/1

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

14.05.

П

БИОЛОГИЈА

16.05.

Т

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

27.04.

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МС3/2

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

23.05.

П

БИОЛОГИЈА

21.05.

Т

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

03.05.

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МС3/3

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

16.05.

П

БИОЛОГИЈА

17.05.

Т

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

03.05.

П

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

23.04.

Т

 

 

 

 

 

 

 

 

МС3/4

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

08.05.

П

БИОЛОГИЈА

17.05.

Т

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

24.05.

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МС3/5

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

16.05.

П

БИОЛОГИЈА

14.05.

Т

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

25.05.

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МС3/6

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

15.05.

П

БИОЛОГИЈА

16.05.

Т

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

25.05.

П