РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА

 

у другом наставном периоду, ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА         

 

ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК, К- КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

ПРЕДМЕТ

 

ДАТУМ

 

ВРСТА ПРОВЕРЕ

 

 

МС1/1

српски језик и књижевност

18.12.

п

енглески језик

02.12.

п

физика

10.01.

к

 

 

 

 

 

 

 

 

МС1/2

српски језик и књижевност

26.12.

п

енглески језик

16.12.

п

физика

10.01.

к

 

 

 

 

 

 

 

 

МС1/3

српски језик и књижевност

17.12.

п

енглески језик

05.12.

п

физика

10.01.

к

 

 

 

 

 

 

 

 

МС1/4

српски језик и књижевност

16.12.

п

енглески језик

03.12.

п

физика

27.11.

к

 

 

 

 

 

 

 

 

МС1/5

српски језик и књижевност

11.12.

п

енглески језик

09.12.

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МС1/6

српски језик и књижевност

09.12.

п

енглески језик

25.12.

п

географија

18.12.

к

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф1/1

српски језик и књижевност

04.12.

п

енглески језик

03.12.

п

физика

06.12.

к

фармацеутско технолошке операције и поступци

25.12.

к

 

 

 

 

 

Ф1/2

српски језик и књижевност

05.12.

п

енглески језик

10.12.

п

физика

06.12.

к

фармацеутско технолошке операције и поступци

25.12.

к

 

 

 

 

 

Ф1/3

српски језик и књижевност

17.12.

п

физика

28.11.

к

фармацеутско технолошке операције и поступци

25.12.

к

 

 

 

 

 

 

 

 

Л1/1

српски језик и књижевност

18.12.

п

енглески језик

28.11.

п

физика

27.11.

к

 

 

 

 

 

 

 

 

Л1/2

српски језик и књижевност

05.12.

п

енглески језик

03.12.

п

физика

10.01.

к

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ1/1

енглески језик

14.01.

п

географија

18.12.

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ1/2

енглески језик

14.01.

п

географија

18.12.

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МС2/1

српски језик и књижевност

16.12.

п

медицинска биохемија

15.01.

т

математика

17.01.

п

здравствена психологија

10.01.

т

физика

10.12.

к

енглески језик

24.01.

п

 

 

МС2/2

српски језик и књижевност

19.12.

п

медицинска биохемија

15.01.

т

математика

17.01.

п

здравствена психологија

10.01.

т

физика

03.12.

к

енглески језик

24.01.

п

 

 

МС2/3

српски језик и књижевност

24.12.

п

медицинска биохемија

15.01.

т

математика

17.01.

п

здравствена психологија

10.01.

т

физика

02.12.

к

 

 

 

 

 

МС2/4

српски језик и књижевност

26.12.

п

медицинска биохемија

15.01.

т

математика

17.01.

п

здравствена психологија

10.01.

т

физика

15.01.

к

 

 

 

 

 

МС2/5

српски језик и књижевност

11.12.

п

медицинска биохемија

15.01.

т

математика

17.01.

п

енглески језик

24.12.

п

физика

17.12.

к

 

 

 

 

 

 

 

 

МС2/6

српски језик и књижевност

12.12.

п

медицинска биохемија

15.01.

т

математика

17.01.

п

енглески језик

24.12.

п

физика

15.01.

к

 

 

 

 

 

 

Ф2/1

математика

18.01.

п

енглески језик

10.01.

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф2/2

математика

18.01.

п

енглески језик

10.01.

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф2/3

математика

17.01.

п

енглески језик

14.01.

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л2/1

географија

26.12.

к

енглески језик

06.12.

п

физика

02.12.

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л2/2

географија

26.12.

к

енглески језик

06.12.

п

физика

02.12.

к

математика

17.01.

п

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ2/1