РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА

 

У ТРЕЋЕМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ ШКОЛСКЕ 2020/21.ГОДИНЕ

до 10.04.2020.

 

ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК, К- КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

ПРЕДМЕТ

 

ДАТУМ

 

ВРСТА ПРОВЕРЕ

 

 

МС1/1

енглески језик

09.03.

т

биологија

10.03.

т

српски језик и књижевност

18.03.

п

 

 

 

 

 

 

 

 

МС1/2

биологија

09.03.

т

српски језик и књижевност

26.03.

п

математика

30.03.

п

 

 

 

 

 

 

 

 

МС1/3

енглески језик

09.03.

т

биологија

10.03.

т

српски језик и књижевност

13.03.

п

математика

23.03.

п

 

 

 

 

 

МС1/4

енглески језик

09.03.

т

биологија

10.03.

т

српски језик и књижевност

23.03.

п

математика

20.03.

п

 

 

 

 

 

МС1/5

српски језик и књижевност

17.03.

п

математика

29.03.

п

физика

30.03.

к

 

 

 

 

 

 

 

 

МС1/6

српски језик и књижевност

16.03.

п

математика

07.04.

п

физика

02.04.

к

енглески језик

27.03.

т

 

 

 

 

 

Ф1/1

српски језик и књижевност

27.03.

п

енглески језик

09.03.

т

фарм.технол. опер. и поступци

25.03.

т

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф1/2

српски језик и књижевност

29.03.

п

енглески језик

09.03.

т

фарм.технол. опер. и поступци

25.03.

т

математика

28.03.

п

 

 

 

 

 

Ф1/3

српски језик и књижевност

10.03.

п

математика

01.04.

п

фарм.технол. опер. и поступци

25.03.

т

 

 

 

 

 

 

 

 

Л1/1

српски језик и књижевност

25.03.

п

хемија

02.03.

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л1/2

српски језик и књижевност

26.03.

п

хемија

02.03.

т

математика

17.04.

п

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ1/1

енглески језик

31.03.

т

физика

30.03.

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ1/2

енглески језик

31.03.

т

физика

30.03.

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МС2/1

медицинска биохемија

25.03.

т

здравствена психологија

13.03.

т

енглески језик

27.03.

т

српски језик и књижевност

30.03.

п

математика

08.04.

п

 

 

 

 

 

МС2/2

медицинска биохемија

24.03.

т

здравствена психологија

13.03.

т

енглески језик

27.03.

т

српски језик и књижевност

30.03.

п

математика

08.04.

п

 

 

 

 

 

МС2/3

медицинска биохемија

24.03.

т

здравствена психологија

13.03.

т

енглески језик

09.04.

т

математика

08.04.

п

 

 

 

 

 

 

 

 

МС2/4

медицинска биохемија

25.03.

т

здравствена психологија

13.03.

т

енглески језик

10.04.

т

физика

23.03.

т

математика

06.04.

п

 

 

 

 

 

МС2/5

медицинска биохемија

24.03.

т

здравствена психологија

25.03.

к

енглески језик

19.03.

т

физика

24.03.

т

математика

09.04.

п

српски језик и књижевност

18.03.

п

 

 

 

 

 

МС2/6

медицинска биохемија

24.03.

т

здравствена психологија

26.03.

к

енглески језик

19.03.

т

физика

23.03.

т

математика

09.04.

п

српски језик и књижевност

18.03.

п

 

 

 

Ф2/1

енглески језик

20.03.

к

српски језик и књижевност

03.04.

п

математика

08.04.

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф2/2

енглески језик

20.03.

к

српски језик и књижевност

03.04.

п

математика

07.04.

п