НАША БИБЛИОТЕКА

 

Библиотека је срце школе, најлепше место. Налази се на првом спрату и заузима простор од око 50 квадрата. У сколопу библиотеке налази се простор за читање. Овде су и компјутери који се могу користити у циљу учења, израде презентација, тражења потребних информација за израду задатака и реферата. У библиотеку су учлањени сви ученици и запослени.

КЊИЖНИ ФОНД

Тренутно се у библиотеци налази око 9000 монографских публикација. Могу се пронаћи лектире, белетристика, стучна литература, књиге из различитих области природних и друштвених наука.

 

                                        РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ

                                                   ОД 8.00 ДО 19.00

                                               СВАКОГ РАДНОГ ДАНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послове библиотекара обављају Јасна Стошић, професор француског језика и књижевности и Јелена Матић, професор српског језика и књижевности.


 

телефон: 2415-455/18

E mail: biblioteka@medicinska-zvezdara.edu.rs