МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

Прва година

Анатомија и физиологија

Прва помоћ

Здравствена нега

Друга година

Фармакологија

Хигијена и здравствено васпитање

Медицинска биохемија

Медицинска етика

Микробиологија са епидемиологијом

Патологија

Здравствена нега 2 - теорија

Здравствена нега 2 - вежбе

Здравствена психологија

Трећа година

Хирургија 3

Интерна медицина

Неурологија

Здравствена нега 3

Гинекологија и акушерство - теорија

Четврта година

Интерна медицина 1

Интерна медицина 2

Инфектологија (изборни предмет) - матурска питања

 Здраствена нега ВЕЖБЕ

Здраствена нега додатна питања(Педијатрија са негом вежбе)

 Предузетништво

 Интерна медицина

Психијатрија

Педијатрија 

Хирургија - теорија

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

Прва година

Фармацеутско технолошке операције и поступци

Медицинска етика

Хигијена и здравствено васпитање

Прва помоћ

Анатомија и физиологија

Друга година

Фармакогнозија са фитотерапијом

Фармацеутска техологија

Патофизиологија

Аналитичка хемија

Микробиологија са епидемиологијом

Организација фармацеутске делатности

Основи клиничке фармације

Трећа година

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова (теорија+вежбе)

Медицинска биохемија

Фармацеутска технологија - препарати

Фармацеутска технологија

Токсиколошка хемија

Здравствена психологија

Фармакогнозија програм 1

Фармакогнозија програм 2

Четврта година

Увод у козметологију

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова - теорија

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова - вежбе

Фармакологија

Фармацеутске технологије

БРОМАТОЛИГИЈА

БРОМАТОЛОГИЈА СА ДИЈЕТЕТИКОМ

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

Прва година

Медицинска етика

Анатомија и физиологија

Хихијена и здравствено васпитање ДОДАТАК Медицински отпад

Лабораторијске техникe-теорија

 
Лабораторијске технике-вежбе

Друга година

Хистологија

Хистологија-додатак

Аналитичка хемија

Микробиологија - практични део

Микробиологија - теорија

Здравствена психологија

Трећа година

Хематологија са трансфузиологијом

Медицинска биохемија - теорија

Медицинска биохемија - вежбе

Основи клиничке медицине

Токсиколошка хемија

 Mикробиологија и паразитологија са епидемиологијом

МИКРОБИОЛОГИЈА... - ТЕОРИЈА

Четврта година

Медицинска биохемија-вежбе

Медицинска биохемија-теорија

Хематологија

МИКРОБИОЛОГИЈА... - ТЕОРИЈА 

биохемија

 

 Питања из ПРЕДУЗЕТНИШТВА за сва три смера 

ПИТАЊА ЗА ПРАКТИЧНИ ИСПИТ ( за санитатно-еколошки образовни профил и образовни профил лабораторијски техничар )

 

МАТУРА

Хематологија са трансфузиологијом - изборни

Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом - изборни

Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом

Питања за преквалификације  IV  разред

 Питања из микробиологије са епидемилогијом III разред преквалификације