МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

Прва година

Анатомија и физиологија

Прва помоћ

Здравствена нега

Друга година

Фармакологија

Хигијена и здравствено васпитање

Медицинска биохемија

Медицинска етика

Микробиологија са епидемиологијом

Патологија

Здравствена нега 2 - теорија

Здравствена нега 2 - вежбе

Здравствена психологија

Трећа година

Хирургија 3

Интерна медицина

Неурологија

Здравствена нега 3

Инфектологија (изборни предмет) - матурска питања

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

Прва година

Фармацеутско технолошке операције и поступци

Медицинска етика

Хигијена и здравствено васпитање

Прва помоћ

Анатомија и физиологија

Друга година

Фармакогнозија са фитотерапијом

Фармацеутска техологија

Патофизиологија

Аналитичка хемија

Микробиологија са епидемиологијом

Организација фармацеутске делатности

Основи клиничке фармације

Трећа година

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова (теорија+вежбе)

Медицинска биохемија

Фармацеутска технологија - препарати

Фармацеутска технологија

Токсиколошка хемија

Здравствена психологија

Фармакогнозија програм 1

Фармакогнозија програм 2

Четврта година

Увод у козметологију

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова - теорија

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова - вежбе

Фармакологија

Фармацеутске технологије

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

Прва година

Медицинска етика

Анатомија и физиологија

Хихијена и здравствено васпитање ДОДАТАК Медицински отпад

Друга година

Хистологија

Хистологија-додатак

Аналитичка хемија

Микробиологија - практични део

Микробиологија - теорија

Здравствена психологија

Трећа година

Хематологија са трансфузиологијом

Медицинска биохемија - теорија

Медицинска биохемија - вежбе

Основи клиничке медицине

Токсиколошка хемија

 Mикробиологија и паразитологија са епидемиологијом

Четврта година

Медицинска биохемија-вежбе

Медицинска биохемија-теорија

Хематологија

Mикробологије са паразитологијом

биохемија

МАТУРА

Хематологија са трансфузиологијом - изборни

Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом - изборни

Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом

Питања за преквалификације  IV  разред

 Питања из микробиологије са епидемилогијом III разред преквалификације

Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions