РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 2. и 3. РАЗРЕДА У МАРТУ МЕСЕЦУ

ШКОЛСКЕ 2016/17. год.

ДРУГИ РАЗРЕД

Фармакологија – др Мила Шешлија Неагић  - понедељак, 13.03.2017. у 16:30ч.

Микробиологија са епидемиологијом - др Елизабета Вујичић,уторак,14.03.2017. у 15:50ч.

Патологија - др Милена Стојичић - понедељак, 13.03.2017. у 15:50ч.

Здравствена психологија- Милена Терзић, уторак, 14.03.2017. у 14:15ч.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

МС ОДСЕК

Инфектологија – др Брана Павловић - четвртак,16.03.2017. у 14:45ч.

Л ОДСЕК

Основи клиничке медицине – др Предраг Крупниковић, уторак 14.03.2017. у 10:00ч.

Токсиколошка хемија - Николина Симеуновић, понедељак,13.03.2017 у 17:30ч.

Медицинска биохемија - теорија и вежбе - Надица Гајевић, уторак,14.03.2017. у 11:00ч.

Биологија (изборни) - Маја Срдић-понедељак,13.03.2017. у 13:00ч.

 


Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions