Душица Бојић - МС

Нада Мојовић - ФТ

Стојан Алексов - ЛТ

Јулијана Јовановић - СТ