Рад школе

Рад школе је организован у две смене, црвеној и плавој, које се недељно смењују, јутарња почиње у 8.00 часова, а поподневна у 14.00.  

Подела по сменама:

смене разреди
 


Прва смена

 
ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД
Друга смена


ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД


К о н к урсЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕДСРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИСРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018