Распоред часова по разредима за 

школску 2020/21

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР

 

БЛОК НАСТАВА - ШКОЛСКА 2020/21

МС вежбе  четврта година IV2/1 IV3/1 

Вежбе МС трећа година

 

Распоред  вежби  на  Одсеку  фармацутских  техничара  у шк. 2020./21.год

Распоред вежби и блок

 

Распоред  вежби Лаборанти

Распоред вежби и блок

 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У БЛОКУ У ОДСЕКУ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИХ ТЕХНИЧАРА

ЗА ШК. 2020/21. ГОДИНУ

РАСПОРЕД ВЕЖБИ ЗА 4. РАЗРЕД 

ШК. 2020/2021.СТ 4/2

РАСПОРЕД ВЕЖБИ ЗА 3. РАЗРЕД

 ШК. 2020/2021.СТ 3/1

РАСПОРЕД ВЕЖБИ ЗА 4. РАЗРЕД 

ШК. 2020/2021.СТ 4/1

РАСПОРЕД ВЕЖБИ ЗА 2. РАЗРЕД 

ШК. 2020/2021.

РАСПОРЕД ВЕЖБИ ЗА 3. РАЗРЕД

 ШК. 2020/2021.СТ 3/2

РАСПОРЕД ВЕЖБИ ЗА 1. РАЗРЕД 

ШК. 2020/2021.