ПРИЈАВА ИСПИТА

 

Пријава испита је искључиво у периоду, наведеном на сајту Медицинске школе за одређени испитни рок. Пријаве ван тог рока се неће примати

Пријава испита се може обавити предајом у школи или слањем путем поште.

-За пријаву путем поште неопходно је одштампати образац пријаве (са сајта школе) попунити и заједно са уплатницом за испите послати на адресу школе (последњи дан предаје у пошти је последњи дан пријаве испита за одређени рок);

За пријаву испита неопходно је да полазник има уплаћену школарину за тај разред (доказ је приложена уплатница школарине);

Уз пријаву практичног испита полазник је дужан да приложи и уплатнице за обављене предиспитне вежбе;

Уз пријаву испита полазник је дужан да приложи уплатнице за све пријављенеиспите најнижег разреда;

Полазник може школарину и све испите уплатити на једној уплатници уз навођење свих података;

Уплатнице за испите вишег разреда заједно са уплатом школарине за тај разред, доноси на испит.

 

                               Координатори за преквалификације

пријава