Контакт особа: Јулијана Јовановић

Рад са кандидатима на преквалификацији:: понедељак 08:00 - 12:00 ч.

Списак стручних предмета који се полажу на преквалификацији:

Први разред

1. Анатомија и физиологија

2. Латински језик

3. Лабораторијске технике - вежбе 1 недеља

4. Општа и школска хигијена

Други разред

1. Патологија

2. Психологија

3. Екологија и заштита животне средине

4. Здравствена заштита са првом помоћи

5. Микробиологија - вежбе 2 недеље

Трећи разред

1. Микробиологија - вежбе 1 недеља

2. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација - вежбе 2 недеље

3. Епидемиологија - вежбе 2 недеље

4. Комунална хигијена - вежбе - 1 недеља

5. Санитарна техника - вежбе 2 недеље

Четврти разред

1. Медицинска биохемија

2. Епидемиологија - вежбе 3 недеље

3. Санитарна хемија - вежбе 3 недеље

4. Здравствена статистика

5. Медицина рада - вежбе 2 недеље

6. Токсиколошка хемија