НАСТАВНИЦИ

 КАО АУТОРИ

 

Горица Попов - Радна свеска за фармацеутску технологију                                             

Добрила Јовановић, Милена Стојичић, Снежана Милановић - Санитарна техника

Јелена Анђелић - Радна свеска за фармацеутску технологију 1

Љиљана Пауновић - Радна свеска за фармацеутску технологију 2

Кристијан Карин - Уџбеник за фармацеутску технологију за други разред 

Горица Попов и С. Стојименовић - Уџбеник за фармацеутску технологију за 3. разред

 Горица Попов и С. Стојименовић - Уџбеник за фармацеутску технологију за 4. разред

Милена Стојичић, Милановић Снежана и Ана Мршуља

Љиљана Пауновић - Токсиколошка хемија

Стојан Алексов, Александра Христић - Хематологија са трансфузиологијом - радна свеска за 3. разред

Стојан Алексов, Споменка Јовановић - Хематологија са трансфузиологијом - радна свеска за 4. разред

Стојан Алексов, Александра Спалевић - Лабораторијске технике - радна свеска за 1. разред

Жељка Николов, Ј. Илић, Снежана Милановић, Александра Христић - Здравствена нега 1

Стојичић, Мршуља, Милановић - Радна свеска из хигијене

Милановић, Јовановић, Мршуља, Стојичић, Ј. Илић - Радна свеска из медицинског отпада

Христић, Милановић, Мршуља - Микробиологија са епидемиологијом, радна свеска

Павле Јовић - Биографи Доситеја Обрадовића код Срба 

Стручни сарадник - школски психолог

Ружица Обрадовић - као аутор

 Р. Обрадовић - S.O.S. за тинејџере

 Р. Обрадовић, И. Лукић - Одељењски старешина

 Р. Обрадовић - Историјат рада школских психолога

Сарадник Школксог листа Оксиморон од 2001. године

 Р. Обрадовић, М. Мандић - Записи из одељења

 Р. Обрадовић, М. Мандић - Путоказ за рад стручних сарадника педагога-психолога у школи са дневником рада

 Р. Обрадовић, М. Мандић - Протокол праћења реализације наставних часова

 Р. Обрадовић, М. Мандић - Монографија школе поводом 75 година - 75 генерација посвећених вашем здрављу