ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА

Када се каже медицинска сестра-техничар сви замислимо младу, лепу девојку или момка који ужурбано иду кроз ходнике болница или домова здравља, уредне у белим мантилима, са лепим осмехом, пријатне у комуникацији и спретних руку који спасавају нечији живот. Никада не посумњамо у њихову стручност и желели бисмо да су у нашој близини када нам није добро.

Како се до овог занимања долази?
Лако, школовањем у нашој Школи. У нашој Школи сви ученици овако изгледају и овако се понашају на пракси.

 

 

Трајање школовања

За ово одговорно и озбиљно занимање школовање траје четири године.

Наставници 

Наставници су, поред оних сличних као и у основним школама за опште образовне предмете, за стручне предмете доктори разних специјалности, психолози и више медицинске сестре са радним искуством у клиничко-болничким центрима.

Настава

Настава се изводи у учионицама Школе, у кабинетима за здравствену негу и на наставним базама ван школе као што су клинике, болнице, домови здравља, домови деце без родитељског старања и деце ометену у развоју, старачким домовима и рехабилитационим центрима. У учионици се ради и учи са целим одељењем, а на пракси су ученици подењени по групама. На практичној настави увежбавају се и стичу знања и прва искуства из разних области. Некад буде и тешко, али увек надвладају позитивне емоције јер се ради са људима који су рањиви и болесни и на указану бригу и помоћ реагују бескрајном захвалношћу.


Ваннаставне активности

Током школовања не учи се само оно што се мора у оквиру редовне наставе већ има пуно секција које су стручне као секција прве помоћи, секција за анатомију, психологију, биологију, хемију, ученици самостално организују хуманитарне акције, баве се разним спортовима, пишу за школске новине, учествују у позоришним представама које се осмишљавају и организују у Школи, чланови су Ученичког парламента, Школских компанија и других школских тимова.
Сви заједно посећујемо разна позоришта и биоскопе. Идемо и на екскурзију, по Србији и по свету.

Могућност запошљавања

По завршетку школовања медицинске-сестре техничари се запошљавају у домовима здравља, клиникама, болницама, при кућној нези и лечењу, у државним и приватним здравственим институцијама код нас и у свету.

Могућност даљег образовања

Са диполомом наше Школе можете се са лакоћом уписати на: Високе школе и академске студије из области здравствене неге, Медицински факултет, Стоматолошки факултет, Факултет физичке културе, Фармацеутски факултет, скоро сви факултети природног и друштвеног усмерења као и факултети уметности.

 

УПОЗНАЈ КОЈЕ ЋЕШ СВЕ ПРЕДМЕТЕ УЧИТИ  

РБ

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД

I

II

III

IV

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

1.

Српски језик и књижевност

*

*

*

*

2.

Страни језик

*

*

*

*

3.

Физичко васпитање

*

*

*

*

4.

Математика

*

*

*

*

5.

Рачунарство и информатика

*

 

 

 

6.

Историја

*

 

 

 

7.

Музичка култура

*

 

 

 

8.

Физика

*

*

 

 

9.

Географија

*

 

 

 

10.

Хемија

*

 

 

 

11.

Биологија

*

*

 

 

12.

Социологија са правима грађана

 

 

*

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

1.

Анатомија и физиологија

*

 

 

 

2.

Прва помоћ

*

 

 

 

3.

Латински језик

*

 

 

 

4.

Здравствена нега

*

*

*

*

5.

Патологија

 

*

 

 

6.

Микробиологија са епидемиологијом

 

*

 

 

7.

Хигијена и здравствено васпитање

 

*

 

 

8.

Фармакологија

 

*

 

 

9.

Здравствена психологија

 

*

 

 

10.

Медицинска биохемија

 

*

 

 

11.

Медицинска етика

 

*

 

 

12.

Инфектологија

 

 

*

 

13.

Гинекологија и акушерство

 

 

*

 

14.

Интерна медицина

 

 

*

*

15.

Хирургија

 

 

*

*

16.

Неурологија

 

 

*

 

17.

Педијатрија

 

 

 

*

18.

Психијатрија

 

 

 

*

19.

Предузетништво

 

 

 

*

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1.

Грађанско васпитање /

Верска настава

*

*

*

*

2.

Изборни предмет према програму образовног профила

 

 

*

*