ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИХ ТЕХНИЧАРА


Школовањем или преквалификацијом на овом образовни профилу Медицинске школе добија се знање: Санитарно-еколошки техничар

Редовно школовање траје четири године. Настава се обавља у учионицама и кабинетима Школе као и наставним базама ван Школе: Градски завод за заштиту здравља ,Војномедицинска академија, Eколошка служба Клиничког центра, санитарне инспекције и др, kао и у лабораторијама установа за превентивну здравствену заштиту на територији Београда. Ученици овог образовни профила стичу неопходна теоријска и практична знања, као и стручну оспособљеност за рад санитарно-еколошких техничара у лабораторијама здравствене превентиве, као и лабораторијама које се баве испитивањем здравствене исправности прехрамбених производа.

Након школовања, ученици овог образовни профила Медицинске школе располажу вештинама и знањем које им омогућавају да са лакоћом извршавају задатке санитарно-еколошких техничара а то су:

1. Детекција и уклањање загађивача животне средине.

2. Снимање и праћење санитарно-хигијенских услова у радној и комуналној средини.

3. Спровођење дезинфекције,дезинсекције и дератизације робе,објеката и терена.

4. Мерење микромилиметарских фактора животне и радне средине.

 

Након школовања постоји могуђност избора и то:

1. Наставак школовања уз директну проходност на велики број виших школа и факултета (Фармацеутски, Медицински, Стоматолошки, Педагошка академија, Висока здравствена школа струковних студија и др).

2. Могућност запошљавања у свим лабораторијама здравствене превентиве, епидемиолошким лабораторијама као и фирмама које се баве производњом, продајом и складиштењем животних намирница.

ПРЕДМЕТИ ПО РАЗРЕДИМА

Наставни предмет
Разред
Општеобразовни предмети
I II III IV
1
Српски језик и књижевност
*
*
*
*
2
Сртани језик
*
*
*
*
3
Социологија
*
4
Филозофија
*
5
Историја
*
*
6
Музичка уметност
*
7
Физичко васпитање
*
*
*
*
8
Ликовна култура
*
9
Математика
*
*
10
Информатика и рачунарство
*
11
Географија
*
12
Физика
*
*
*
*
13
Хемија
*
*
*
14
Биологија
*
*
*
15
Устав и право грађана
*
Стручни предмети
16
Анатомија и физиологија
*
17
Латински
*
18
Екологија и заштита животне средине
19
Микробиологија
*
*
20
Патологија
*
21
Лабораторијске технике
*
22
Психологија
*
23
Медицинска биохемија
*
24
Здравствена заштита и прва помоћ
*
25
Општа и школска хигијена
*
26
Дезинфенкција,Дезинсекција,Дератизација
*
27
Епидемиологија
*
*
28
Комунална хигијена
*
29
Здравствена статистика
30
Санитарна техника
*
31
Медицина рада
*
32
Токсиколошка хемија
*
Изборни предмет
33
Грађанско васпитање - верска настава
*
*
*
*