ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ФАРМАЦЕУТСКИХ ТЕХНИЧАРА


Школовањем или преквалификацијом на овом образовни профилу Медицинске школе добија се знање:

Фармацеутски техичар

Редовно школовање траје четири године. Настава се обавља у учионицама, школској апотеци као и наставним базама ван школе. То су апотеке и Галенске лабораторије на територији Београда. У оквиру школовања, ученици овог смера стичу неопходна теоријска знања и стручну оспособљеност за рад фармацеутских техничара у условима апоте ке, велетрговине или фабрике лекова. Настава је допуњена и обуком за примену класичних и модерних фармацеутских техничара и поступака који се користе у изради, дистрибуцији и контроли лекова и помоћних лековитих средстава.

Запослење или додатно образовањe

Након школовања, ученици овог смера Медицинске школе располажу фармацеутским вештинама и знањем које им омогућавају да са лакоћом извршавају радне задатке у апотеци,Галенским лабораторијама или индустрији а то су:

Одмеравање лековитих супстанци и њихво паковање з типизирана паковања,
Израда лековитих приправка за спољну употребу и њихова припрема за експедицију,
Активно учешће у одржавању апарата и уређаја као и уучешће у тиму за стерилизацију прибора и сировина,
Пријем и смештај робе у апотекама и индустријским погонима,
Активно учешће у административним пословима.

 

Након завршеног школовања постоји могућност избора и то:

Наставак школовања уз директну проходност на велики број виших школа и факултета(Фармацеутески, Медицински, Стоматолошки, Природно-математички, педагошка академија, Виша медицинска школа...).

Могућност запошљавања у свим установама професионалне фармације (апотеке, галенске лабораторије, биљне апотеке као и погони за израду дијететских и макробиотичких препарата).

 

                                     УПОЗНАЈ КОЈЕ ЋЕШ СВЕ ПРЕДМЕТЕ УЧИТИ

 

РБ

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД

I

II

III

IV

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

1.

Српски језик и књижевност

*

*

*

*

2.

Страни језик

*

*

*

*

3.

Физичко васпитање

*

*

*

*

4.

Математика

*

*

*

*

5.

Рачунарство и информатика

*

 

 

 

6.

Историја

*

 

 

 

7.

Ликовна култура

*

 

 

 

8.

Физика

*

 

 

 

9.

Географија

*

 

 

 

10.

Хемија

*

*

 

 

11.

Биологија

*

*

 

 

12.

Социологија са правима грађана

 

 

*

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

1.

Анатомија и физиологија

*

 

 

 

2.

Фармацеутско технолошке операције и поступци

*

 

 

 

3.

Хигијена и здравствено васпитање

*

 

 

 

4.

Латински језик

*

 

 

 

5.

Прва помћ

*

 

 

 

6.

Медицинска етика

*

 

 

 

7.

Микробиологија са епидемиологијом

 

*

 

 

8.

Патофизиологија

 

*

 

 

9.

Организација фармацеутске делатности

 

*

 

 

10.

Аналитичка хемија

 

*

 

 

11.

Фармацеутска технологија

 

*

*

*

12.

Фармакогнозија са фитотерапијом

 

*

*

 

13.

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова

 

 

*

*

14.

Медицинска биохемија

 

 

*

 

15.

Основи клиничке фармације

 

 

*

 

16.

Здравствена психологија

 

 

*

 

17.

Токсикологија

 

 

*

 

18.

Броматологија са дијететиком

 

 

 

*

19.

Фармакологија и фармакотерапија

 

 

 

*

20.

Козметологија

 

 

 

*

21.

Предузетништво

 

 

 

*

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1.

Грађанско васпитање /

Верска настава

*

*

*

*

2.

Изборни предмет према програму образовног профила

 

 

*

*