ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ТЕХНИЧАРА


Школовање и настава

У нашој школи, као најстаријој Медицинској школи на Балкану, Лабораторијски техничари се школују од 1948/1949. године.

Ученици овог смера стичу неопходна теоријска знања и стручну оспособеност за рад у свим медицинским лабораторијама. 

Здравствене установе Београда, КБЦ „ Звездара “, КБЦ „ Др. Д Мишовић „, „Клинички Центар Србије “, „ВМА“, КБЦ “ Земун “, „ Институт за трансфузију крви “, «Завод за јавно здравлје », « Институт за јавно здравлје », Дечја клиника и већи домови здравља , као и школске базе практичне наставе, дају са својим стручњацима пуни допринос у образовању нашег кадра и кроз практичан рад потврђују знања стечена у школи.

После завршеног школовања ученици поседују знање које им омогућава да са лакоћом извршавају радне задатке у разним типовима лабораторија као што су биохемијске,хематолошке,микробиолошке и друге.

 

                                                    ПРЕДМЕТИ ПО РАЗРЕДИМА

 

РБ

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД

I

II

III

IV

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

1.

Српски језик и књижевност

*

*

*

*

2.

Страни језик

*

*

*

*

3.

Физичко васпитање

*

*

*

*

4.

Математика

*

*

*

*

5.

Рачунарство и информатика

*

 

 

 

6.

Историја

*

 

 

 

7.

Ликовна култура

*

 

 

 

8.

Физика

*

*

 

 

9.

Географија

 

*

 

 

10.

Хемија

*

*

 

 

11.

Биологија

*

 

 

 

12.

Социологија са правима грађана

 

 

*

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

1.

Анатомија и физиологија

*

 

 

 

2.

Лабораторијске технике

*

 

 

 

3.

Хигијена и здравствено васпитање

*

 

 

 

4.

Латински језик

*

 

 

 

5.

Медицинска етика

*

 

 

 

6.

Прва помоћ

*

 

 

 

7.

Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом

 

*

*

*

8.

Патологија

 

*

 

 

9.

Хистологија

 

*

 

 

10.

Аналитичка хемија

 

*

 

 

11.

Здравствена психологија

 

*

 

 

12.

Токсиколошка хемија

 

 

*

 

13.

Медицинска биохемија

 

 

*

*

14.

Хематологија са трансфузиологијом

 

 

*

*

15.

Основи клиничке медицине

 

 

*

 

16.

Броматологија

 

 

 

*

17.

Предузетништво

 

 

 

*

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1.

Грађанско васпитање /

Верска настава

*

*

*

*

2.

Изборни предмет према програму образовног профила

 

 

*

*