Карактеристика ове секције је да сви ученици који једном постану чланови и следеће године настављају са радом.

Секција је била подељена на 2 групе једна која је ишла на такмичења из језика и језичке културе и друга која се бавила истраживачким радовима. Ученица Милановић Милица је учествовала и на градском такмичењу, али је ипак боље резултате постигла група која се бавила истраживачким пословима.

Ученици секције освојили су друго место на Републичком такмичењу, које организује Филолошки факултет и Друштво за српски језик и књижевност. Задаци којима се бавила секција су били: попис радњи на Булевару краља Александра и анализа присутности латиничног и ћириличног писма; анализа лексике у роману Хермелин Добрила Ненадића, анализа фраза у писменим задацима на матурском испиту, попис мириса, звукова и боја у роману Сеобе Милоша Црњанског, анализа лексике у роману Вечити младожења Јакова Игњатовића, надимци ученика наше Школе и начин на који су добијени. 

Школске 2009/10. године чланови секције су освојили треће место на Републичком такмичењу лингвистичких секција средњих школа: ФИЛИП МИЛОСАВЉЕВИЋ, КАТАРИНА БЕРДОН, СЛАЂАНА ШЕАТОВИЋ и ДАНИ ЈУСФИ, а чланови секције су још били и СТЕФАН БЕРОВИЋ, БОРИС СПРЕМО, ЈЕЛЕНА МИЛАНОВИЋ, МАРИЈА ИЛИЋ, ИВАНА ГАСЕНБЕРГЕР, ТИЈАНА КАНДИЋ, АНАСТАСИЈА ШТРБАЦ, МАРИЈА СТЕПАНОВИЋ, ВИКТОРИЈА МИКАШИНОВИЋ, МАРИЈА МИЛЕНКОВИЋ, НИКОЛА КОЛЏИЋ


Школске 2010/11. године чланови секције су били: КАТАРИНА БЕРДОН, МАРИЈА ИЛИЋ, ФИЛИП МИЛОСАВЉЕВИЋ, СЛАЂАНА ШЕАТОВИЋ, ИВАНА ГАСЕНБЕРГЕР, АНАСТАСИЈА ШТРБАЦ, ТИЈАНА КАНДИЋ, ЈЕЛЕНА ОБРАДОВИЋ, ВИКТОРИЈА МИКАШИНОВИЋ, САРА ДМИТРАШИНОВИЋ, ПЕТРА КОВЈЕНИЋ, МАРИЈА МИЛЕНКОВИЋ и освојили су друго место на Републичком такмичењу лингвистичких секција основних и средњих школа у организацији Министарства просвете, Друштва за српски језик и књижевност Србије и Вукове задужбине. Награда је додељена на Зимском семинару за професоре српског језика и књижевности.

 Јануара 2012. чланови лингвистичке секције опет су освојили другу награду на Републичком такмичењењу у категорији средњих школа. Награда је додељена, као и прошле године, на Зимском семинару за професоре српског језика и књижевности. Извештај поднела Славица Марковић за школску 2013/14.г.

У септембру 2013. године формирана је секција чији су чланови: Јелена Вујковић СТ 4/2, Александра Попов СТ 4/2, Наталија Кецман Л 3/1, Александар Вујичић Ф 1/3, Марија Милетић Ф 1/3, Катарина Стаменковић Ф 1/1 и Катарина Ђорђевић Ф 1/2.

На уводним часовима направљен је план рада и разговарало се на уобичајен начин о језичким интересовањима ученика. У својим размишљањима о савременом говору младих истакли смо све чешће фразе у изражавању. Закључили су да би један од истраживачких задатака свакако могао да се бави овим проблемом. Наводили су грешке које препознају у медијима. Завршени су истраживачки задаци започети 2012/13.године.

У новембру су одабрани ученици за обраду тема. Прикупљали су материјал о одступању правописних и стилских норми у медијима. Проучаван је језик наше усмене поезије. Завршен је задатак: Комуникација ученика путем савремених технологија.

У децембру смо утврђивали основне елементе писмености и отклањали недоумице у писању интерпункције, великог и малог слова, скраћеница, облика речи. Текле су припреме за такмичење из језика.

У јануару смо анализирали говор ученика у средњим школама и наставили припреме за такмичење из језика. Учествовали смо на Републичком такмичењу лингвистичких секција са два истраживачка задатка.

Први задатак /Стил и језик у збирци приповедака „Горолики“ Мише Лазара/ обликован је као студија или опсежан семинарски рад са следећим садржајем: Уводни део; О стилу „Гороликих“; Речник топонима; Речник мање познатих речи са објашњењима  о њиховом пореклу и значењу; Нестандардни облици у језику књижевно-уметничког дела; Закључак и Литература. Овакво истраживање је захтевно, изискује много времена, подразумева велико читалачко искуство али и консултовање са обимном литературом. Сам речник био је озбиљан изазов; обухватио је преко 430 речи са објашњењима о њиховом пореклу, значењу и употреби на различитим дијалекатским подручјима. У истраживању су се ангажовале ученице Александра Попов и Наталија Кецман, а нарочито се истакла Јелена Вујковић. Помагале су им млађе ученице Катарина Ђорђевић и Катарина Стаменковић.

Други задатак: Мали речник ученичког жаргона био је лакши и занимљивији за наше истраживаче. Обухватио је жаргонске речи које су најчешће у комуникацији али и новији жаргон, речи мање познате или сасвим непознате. Побројани су и устаљени изрази у општењу ученика: питања, коментари, примедбе. Издвојен је шатровачки говор и његови планови, а објашњен је и тзв. утровачки говор. Један текст је срочен жаргонским јединицама, а потом написан правилно, књижевним језиком. На овом задатку, поред чланова секције, ангажовали су се ученици - сарадници и помагачи: Теа Вујовић, Александра Илић и Маја Миличевић Ф 1/1 и одељења  СТ 4/2 и Л 4/2.

У фебруару смо се припремали за Општинско такмичење из језика, одржано 15.марта. Велика је штета што је Јелена Вујковић, која се најозбиљније припремала, морала да одустане је р је у исто време имала пробни тест за пријемни на факултету. Наталија Кецман освојила је 14, Александра Попов 11 и Александар Вујичић 10 бодова. Анализирали смо пропусте, а Марију Милетић Ф 1/3, са директном проходношћу, припремали за Градско такмичење одржано

12. априла. Са 16 бодова освојила је треће место, али се није пласирала на репиблички ниво.

У марту смо започели истраживање на тему: Стил и језик у поезији савремених српских песника.

У априлу и мају је настављен рад везан за грешке у медијима. У јуну смо испланирали рад у наредној школској години, истичући вредност тимског рада у секцији.