Руководилац секције је био наставник ГОРАН БОРИЧИЋ. Планом и програмом рада за школску 2013/14. годину предвиђено је и реализовано штампање једног броја школског листа Оксиморон. Штампање годишњака за матуранте није било технички изводљиво, па се у облику линка на сајту школе нашао у електронској форми.  Техничка припрема и квалитет штампе школског листа су вишеструко похваљивани од стране свих који су били у контакту са школским листом.  

„Оксиморон“ је, као и протеклих година, имао  редакцију коју су чинили ученици Исидора Јанковић, Јована Судар, Амир Ајрулахи, Петар Миљуш, Снежана Ксртић, Кристина Ристановић, Маријана Сибинац, Јелена Вујковић, Невена Црномарковић, али и бројни сарадници као што су Снежана Спасојевић-Рајковић, Јасмина Павићевић, а гостовала је и Дана Ћирић, наставник српског језика и књижевности у пензији, са својом књигом "Градови, емоције" и песмом Константунопољ.

 за школску 2014/15. годину очекујемо излазак новог броја школског листа најкасније у мају месецу.