ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АНАТОМСКЕ СЕКЦИЈЕ

Секција је започела са радом у октобру месецу 2013. године. Осим ученика који су имали одличне оцене из анатомије и физиологије у рад секције су се током целе школске године укључивали и остали ученици.

Заједнички смо обрађивали најзанимљивије теме из анатомије и физиологије, а поједини ученици су сами припремали презентације и представљали их својим друговима из разреда.

Крајем априла смо посетли Музеј медицине.

Најбољи цртачи су на паноима сликали поједине делове тела и органе тако да смо у мају заједно са ученицима из две суседне школе (Зуботехничке и Фармацеутско-физиотерапеутске) у Библиотеци „Бранко Миљковић“  организовали изложбу ученичких радова под називом „Анатомија из клупе“. Детаљнији извештај је у уводном делу Извештаја.

Због преобимног градива из осталих предмета ученици и поред најбоље воље нису успели да се добро припреме за школско такмичење из анатомије па оно није ни одржано.                                  

                                                                                                             Извештај поднела Милена СтојичИЋ

 

САРАДЊА ТРИ ШКОЛЕ - ИЗЛОЖБА „АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА ИЗ КЛУПЕ“

 

У понедељак 05.05.2014. у Библиотеци Града „Бранко Миљковић“ отворена је изложба „Анатомија и физиологија из клупe“. Изложени су радови и школске свеске из анатомије и физиологије ученика Фармацеутско физиотерапеутске, Зуботехничке и наше Школе. Свечаном отварању су присуствовали представници Општине Звездара, Министарства просвете.

Бројни ученици су дошли да подрже своје другове и да покажу да анатомија осим „бубања“ може да нам пружи и бројне друге могућности за изражавање. На овој изложби представљена је кроз паное, стрипове, мозаике и моделе.

 Наставнице анатомије Ангелина Беловођанин, Данка Гачић и Милена Стојичић су одабрале и представиле најбоље радове својих ученика. 

Нашу Школу су представљали цртежи, шеме и стрипови изузетно вредних и надарених ученика Тијане Савкић, Угљеше Бараћ, Драгане Медић, Невене Ненадовић и Наталије Новаковић из МС I1 и Николе Петкоја и Данила Милића из МС I2.