8. јун 2019. године прва награда за ликовно стваралаштво у категорији средњих стручних школа Републике Србије додељена је ученици првог разреда ЛИ-1 Медицинске школе  Тијани Савески.

Наставник ликовне културе је Љиљана Теодоровић Милинковић.