Ученици Медицинске школе на Звездари су 20.09.2019.учествовали на Симпозијуму у организацији : Савез удружења здравствених радника Србије и Друштво медицинских сестара-техничара и бабица Београда,одржаном у Општини Стари град, у Београду.

Присуствовали смо различитим предавањима која су корисна и уско повезана са профилом медицинске сестре-техничара: “Одговорност као лична и професионална особина“,“Одговорност медицинске сестре за сопствено здравље на радном месту“,“Одговорност у тиму хируршког интензивног лечења,комуникација и одговорност у професионалној пракси код здравствених радника“ ...

Након излагања,отворена је дискусија у којој су учествовали како предавачи,тако и наставници здравствене неге,као и учесници симпозијума.

 

Одељењакојасуучествовала:

МС IV2,МСIV4-2,МС III3-2 група.

Наставници:Биљана Миливојевић,Љиљана Јушчак,Емилија Благојевић,Катарина Николић,Бојана Ђинђић.

 

 

 

20.09.2019.

Београд