Стручно веће наставника медицинске групе предмета организовало је  предавање на тему  "За и против глутена"  25.11.2019.год. Предвач је била Др Александра Пејић,специјалиста хигијене,која је била наставник у нашој школи,а сада ради као начелник одељења хигијене исхране у служби за болничке епидемологије и хигијени исхране,клиничког центра Србије. Предавању су присуствовали наставници наше школе (25 наставника) и 60 ученика профила медицинска  сестра техничар,фармацеутски техничар и лабораторијски техничар. Тема је данас популарна,а Др Александра Пејић нам је помогла стручним предавањем,да се определимо,за или против глутена,у циљу превенције здравља људи.    

 

Руководилац стручног већа наставника

медицинске групе предмета

Др Елизабета Вујичић