Сажетак

    Увод:Откривањем протеина зонулина у цревима утврђена је корелација његове повишене концентрације у серуму,плазми ,урину и неким секретима.Зонулин је једини ,до сада познат хумани протеин који реверзибилно контролише пропустљивост црева,тј. утиче на промену међућелијског чврстог простора.

    Циљ: Представити повезаност концентрације и продукцијезонулина са одређеним аутоимуним болестима попут:целијакије,дијабетеса типа1 ,као и у лечењу неких врста тумора.

Метод:Коришћени су имунохемијски тестови као и методе у генетичком инжењерингу.Изолован је и компетитивни инхибитор зонулина (АТ 1001 ),данас регистрован као лек лазаротид-ацетат, чија примена у терапији није остала незапажена.

    Резултати: Давање испитаницима у преклиничким и клиничким студијама инхибитора зонулина након излагања пацијената и контролне групе глутену ,показала је очекивани исход,без негативних ефеката на испитанике.

Закључак:Доказ концепта патогене улоге зонулина на„ цурење црева“ и промене у гастроинтестиналној баријери код особа оболелих од целијакије и дијабетеса типа1.

 

Дипл.фарм.- медицински биохемичар Надица Гајовић