У Пољопривредно-хемијској школи у Обреновцу  17. децембра 2019. двадесет ученика четврте године присуствовало је часу који се разликовао од свих  њихових часова у  досадашњем школовању: АНТИКОРУПЦИЈСКОМ ЧАСУ.  Овај час се разликовао не само по теми (за коју је у медицинским школама у току четири школске године резервисан један час и то из медицинске етике), месту одржавања („учионица“ је била толико велика да је било места за више од двеста ученика из Београда и Обреновца и преко педесет професора, предавача, новинара и представника државне управе и локалне самоуправе), организацији (укључен је у активности у оквиру четворогодишњег пројекта  „Превенција и борба против корупције“ који финансира Европска унија са 3,2 милиона евра), реализацији (одржали су га  пресдтавници  Министарства правде Републике Србије, Републичког јавног тужилаштва, Министарства унутрашњих послова, Антикорупцијске агенције и невладине организације Транспарентност Србија), већ и по поруци: „ПРЕКИНИ ЛАНАЦ! РЕЦИ НЕ КОРУПЦИЈИ!“ Надамо се да ће овај  део кампање за подизање јавне свести о важности превенције и борбе против корупције посредством информисања и едукације младих људи допринети бржем решавању многих проблема којима је  окован  развој нашег друштва. Можда треба имати у виду и Платонову поруку да су право и медицина најбоља средства за лечење  државе оболеле од корупције.
Хвала организаторима који су омогућили ученицима и наставницима наше школе да присуствују овом часу.

                                Наставници: Александра Христић, Љиљана Петковић-Вранић и Снежана Батас