УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ

МИХАИЛО ВУЈИЋ Л4/1

 

® УЧЕНИЦИ НОСИОЦИ ДИПЛОМЕ “ВУК КАРАЏИЋ“

АЛЕКСАНДАР АНТИЋ МС4/2

НАТАША ЈОВАНОВИЋ МС4/2

ИВАНА БЕАТОВИЋ МС4/4

ЈЕЛЕНА БОЖОВИЋ Ф4/1

СОЊА МОЛДОВАН Ф4/1

АНЂЕЛА ЖУЈЕВИЋ Ф4/2

КАТАРИНА БОГДАНОВИЋ Ф4/3

АНАСТАСИЈА ЛЕКИЋ Ф4/3

ЕНА ТОДОРОВИЋ Л4/1

БОРИС ЗАРИЋ Л4/2

ТАЊА ЂЕКИЋ СТ4/1

САЊА СТАНКОВИЋ СТ4/2

® УЧЕНИЦИ НАЈБОЉИ ПРАКТИЧАРИ У СВОМ ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ

Oбразовни профил - медицинска сестра-техничар

ДАРИНКА ЦВИЈОВИЋ МС4/2

Образовни профил -  фармацеутски техничар

ТЕОДОРА МИЛИВОЈЕВИЋ Ф4/1

Образовни профил - лабораторијски техничар

МАЈА ЧЕРЕНШЕК Л4/2

Образовни профил - санитарно-еколошки техничар

АНЂЕЛА ЂУРЂЕВИЋ СТIV1

 

® НАЈБОЉЕ НАПИСАН РАД ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ

ЛИДИЈА ИВАНОВИЋ Л4/2

САНЕЛА ЈАНКОВИЋ Л4/2